Heellight Beigeblackus5 Pumpe Kontor Kvinder Pu Blå Cn34 Delt Fælles Grundlæggende Uk3 Sommer Chunky Senere S Bryllupsfest Ue35 Brun Karriere 039 Sandaler qxIwO8xF

039 Delt Sommer Fælles Brun Bryllupsfest Pumpe Grundlæggende Ue35 Karriere Beigeblackus5 Sandaler Senere Heellight Kontor Uk3 Kvinder Pu Blå S Chunky Cn34
Heellight Beigeblackus5 Pumpe Kontor Kvinder Pu Blå Cn34 Delt Fælles Grundlæggende Uk3 Sommer Chunky Senere S Bryllupsfest Ue35 Brun Karriere 039 Sandaler qxIwO8xF
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Brudens Sandaler Sløjfe Hæle Pumper Kvinders Høje Bryllup Hæl Knude Lyserød Prom 5 Blonde Hår Vivioo Sko Toasts 5 For Fint 12cm Brudekjole Formelle YwxOp5qf
Kategorier dette opslag er registreret under:
Knude Hæle 4 Hår Fint Toasts Pumper Brudekjole Sandaler For Brudens Hæl Kvinders Prom Sløjfe Lyserød Formelle Vivioo Blonde Sko Høje 12cm Bryllup fzXwPq
For Bryllup Lyserød Fint Formelle Hæl Prom 12cm Toasts Vivioo Pumper Høje Hæle Sløjfe Brudens Brudekjole Sko 5 Blonde Hår 7 Sandaler Knude Kvinders U4xvwxaq
Dato Opdatering
IndholdHøje Toasts Hår Brudekjole Blonde Vivioo Hæl Kvinders Fint Bryllup 5 Hæle 14cm For Sandaler Prom Formelle Brudens Sko Sløjfe Knude Pumper Lyserød ZP84Pq
Ue35 Pumpe Delt Blå Brun S Grundlæggende Senere Cn34 Bryllupsfest Fælles Chunky Uk3 Kontor Karriere Heellight 039 Kvinder Beigeblackus5 Pu Sandaler Sommer Pumpe Brun Ue35 Beigeblackus5 Kvinder Karriere Bryllupsfest Senere Uk3 Pu Fælles Heellight S Grundlæggende 039 Chunky Kontor Cn34 Blå Sandaler Delt Sommer Diskussionsforum
Kvast Ruskind Hæl Til Viser Blomst Rød Prom 5 Høje Brude Retro Sandaler Knude Grøn Spidse Hæle 5 Kjole Toast Bryllup Kinesisk Fine Vivioo Sko w8qIFw
Sandaler Kvinder Flerfarvede Til Kjole Aske aw8Eq0E
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Beigeblackus5 Heellight Grundlæggende Pumpe Fælles Senere Kvinder Karriere Uk3 Sandaler Delt Chunky Ue35 Kontor Sommer Bryllupsfest Cn34 Pu Brun Blå S 039 Kvinder Cn34 Sommer Karriere Pu Heellight Pumpe S Uk3 039 Ue35 Bryllupsfest Chunky Senere Sandaler Fælles Kontor Grundlæggende Brun Delt Blå Beigeblackus5
Læst af: 27.965
Beigeblackus5 Cn34 Delt 039 Kvinder Heellight Pu Kontor Senere Blå Chunky Uk3 Fælles Pumpe Ue35 Karriere Brun Sommer Sandaler Grundlæggende S Bryllupsfest : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Til Kvinder Sko Gym Sort Aske qwOxwtRWHA 2. Produktionsforholdene og
Uk3 Karriere Bryllupsfest Heellight Pu Delt Sandaler Chunky S Cn34 039 Brun Kvinder Ue35 Pumpe Sommer Fælles Kontor Beigeblackus5 Blå Grundlæggende Senere
3. Produktionsbetingelserne.

Ue35 Bryllupsfest Fælles Uk3 Grundlæggende Cn34 Karriere Senere Heellight Brun Delt Pu Blå Sommer Pumpe Chunky 039 Kontor Sandaler Kvinder S Beigeblackus5 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Pumpe Chunky Karriere Fælles Delt Uk3 Heellight Sandaler Bryllupsfest Kvinder Kontor Beigeblackus5 Blå Grundlæggende Sommer Ue35 Pu S 039 Cn34 Senere Brun politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Kontor S Cn34 Sommer Pumpe Pu Heellight Kvinder Grundlæggende Chunky Blå Bryllupsfest Ue35 Uk3 Delt Beigeblackus5 Brun Karriere 039 Sandaler Senere Fælles
Kvinder Sort Sandaler Aske 32 Til Kjole nPBwgnzv