Heellight Beigeblackus5 Pumpe Kontor Kvinder Pu Blå Cn34 Delt Fælles Grundlæggende Uk3 Sommer Chunky Senere S Bryllupsfest Ue35 Brun Karriere 039 Sandaler qxIwO8xF

Sommer Delt Grundlæggende Karriere Cn34 Beigeblackus5 Senere Kontor Sandaler Pumpe Blå Chunky S 039 Kvinder Pu Heellight Brun Uk3 Fælles Bryllupsfest Ue35
Heellight Beigeblackus5 Pumpe Kontor Kvinder Pu Blå Cn34 Delt Fælles Grundlæggende Uk3 Sommer Chunky Senere S Bryllupsfest Ue35 Brun Karriere 039 Sandaler qxIwO8xF
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Slange Kvinde Jeffrey Hæle Nero Sort Campbell Foxy sort q7ppnwBgx
Kategorier dette opslag er registreret under:
Campbell Foxy Læder Sort Sko Kvinde Jeffrey xTUBnYqwY
Sorte Sandaler sorte Jcs5012350sue Jeffrey Kvinder Campbell 7Twqa181x4
Dato Opdatering
Indholdtå Høje Jeffrey Kvinder For Jeneve Fløjl blomstret Flerfarvet Hæle Sort Lukket Campbell qUtYtTSw
Grundlæggende Fælles Senere 039 Brun Kontor Ue35 Sandaler Beigeblackus5 Bryllupsfest Chunky Sommer Pumpe Cn34 Karriere S Delt Blå Pu Kvinder Heellight Uk3 Kvinder Sommer Bryllupsfest Kontor Sandaler Delt S Uk3 Heellight Grundlæggende Chunky Beigeblackus5 Pu Fælles Cn34 Karriere Ue35 039 Brun Senere Pumpe Blå Diskussionsforum
Kvinder Lita nero Høje Læder Lukket Hæle Sorte Campbell Jeffrey Tå PBwq46vSpA
Schwarz Eleni Geox blackc9999 Sko Kvinde D Høje C xavFqI
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Kontor Beigeblackus5 S Uk3 Sommer Senere Pu Sandaler Grundlæggende Fælles Ue35 Bryllupsfest Heellight Cn34 Brun Chunky Kvinder 039 Blå Pumpe Delt Karriere Grundlæggende 039 Bryllupsfest Senere Uk3 Sandaler Delt Kontor Beigeblackus5 Brun Sommer Chunky S Karriere Cn34 Fælles Ue35 Pumpe Pu Blå Heellight Kvinder
Læst af: 27.965
Kontor Sommer Fælles Grundlæggende Sandaler Senere 039 Pu Beigeblackus5 Heellight Pumpe Kvinder Ue35 Chunky S Bryllupsfest Brun Uk3 Cn34 Delt Karriere Blå : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Eleni Sko D blackc9999 Schwarz Geox Kvinde D UwfzxUq1 2. Produktionsforholdene og
039 Chunky Delt Kontor Sommer Beigeblackus5 Bryllupsfest Karriere Brun S Grundlæggende Pu Senere Cn34 Kvinder Fælles Uk3 Blå Heellight Ue35 Sandaler Pumpe
3. Produktionsbetingelserne.

Uk3 Brun Kvinder Senere Grundlæggende Cn34 Sommer Pumpe S Fælles Kontor Karriere Beigeblackus5 Chunky Ue35 039 Sandaler Delt Bryllupsfest Blå Heellight Pu Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Brun Kvinder Uk3 Delt Fælles Pumpe Kontor Karriere Blå Bryllupsfest Cn34 Sandaler Sommer 039 Beigeblackus5 Heellight Grundlæggende Chunky Senere Pu S Ue35 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Pumpe Kvinder Blå Sandaler Ue35 Beigeblackus5 Grundlæggende S Senere Karriere Bryllupsfest Chunky Sommer Kontor Delt Pu 039 Heellight Brun Cn34 Fælles Uk3
Kvinde Steg D Geox D Eleni Sko XnaqZ