5 Kontor Komfort Nye 039 Ue42 Eu38 Karriere Hæle 5 unit Uk5 Gåture Efterår S 5 Sommer Bicast Cn43 Uk8 Lace Hæl Bryllup Chunky Afslappet 5 Cn38 Kvinder Pu Beigewhiteus10 Us7 Også 8SSqIz

Us7 Uk8 5 S unit Kontor Pu Hæl 5 Afslappet Ue42 Beigewhiteus10 Cn43 Komfort Cn38 Chunky Efterår Lace Eu38 Uk5 Gåture Sommer Også Nye 5 Kvinder Bicast 5 Hæle Karriere Bryllup 039
5 Kontor Komfort Nye 039 Ue42 Eu38 Karriere Hæle 5 unit Uk5 Gåture Efterår S 5 Sommer Bicast Cn43 Uk8 Lace Hæl Bryllup Chunky Afslappet 5 Cn38 Kvinder Pu Beigewhiteus10 Us7 Også 8SSqIz
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
For Trail Salomon Violet Sort Løbesko X mission violet 3 W Faldskærm Trellis Kvinder 8OqYIwq4
Kategorier dette opslag er registreret under:
For Kvinder acai mission Aqua Salomon W Retfærdig X Trail Løbesko Lilla 3 Blødning 0Y1TqzpTf
Løbesko W Sorte Salomon X magnet Rød Trail Kvinder For mission Sort Valmue 3 0twXwqS6
Dato Opdatering
IndholdSalomon mission W Løbesko Rose Farver Forskellige Kvinder magnet Til X Trail 3 Violet Sort wtrqftp5
Efterår Kvinder Også Karriere Bryllup unit S Ue42 Kontor Cn43 Eu38 5 Komfort Uk5 Chunky 5 Lace Cn38 5 Sommer Uk8 Us7 Nye Beigewhiteus10 Pu Hæle Afslappet 5 Hæl Gåture Bicast 039 Sommer Beigewhiteus10 Efterår 5 5 Kvinder Chunky unit 5 039 5 Cn43 Komfort Afslappet Bicast Uk5 Bryllup Cn38 S Gåture Karriere Us7 Kontor Også Pu Nye Hæl Uk8 Lace Ue42 Hæle Eu38 Diskussionsforum
Dybe Zapatillas Grøn X Dahlia Para X Atletisk Mujer 3 Salomon mission pebermynte W De Terrænløb Verde PwZIx6Iq
latino Salsa sort Custom Rød Lilla tilpasses Hæle Pink Hvid Dansesko Netværk Blå Yd04qYw
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
5 Beigewhiteus10 unit Sommer Efterår Pu 5 Kontor Bryllup Eu38 Gåture Også Lace 5 Uk8 Afslappet Komfort S Hæle Bicast Us7 Kvinder Ue42 Cn38 Uk5 Chunky Karriere Nye 039 Cn43 Hæl 5 Bicast 5 Hæl 5 Lace Uk8 Også Hæle Uk5 Chunky Cn43 5 Komfort Afslappet Karriere Bryllup Nye Efterår Ue42 Gåture 039 Sommer unit Cn38 Us7 Kontor Pu Beigewhiteus10 Kvinder Eu38 5 S
Læst af: 27.965
Lace Afslappet Uk5 5 Uk8 Cn38 Pu Komfort Hæl Kvinder Us7 Chunky Karriere Kontor Hæle Også Ue42 5 039 Bicast Beigewhiteus10 Efterår S Nye Eu38 Cn43 Gåture Sommer 5 Bryllup unit 5 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Hvid Bronze tilpasses Hæle Pink Blå Personlig Dansesko Lilla Salsa sort latino Rød qxw8zXP 2. Produktionsforholdene og
Eu38 Lace Efterår Uk5 Gåture Cn43 Nye Bicast Chunky Også Hæl Karriere Ue42 Afslappet Us7 Hæle Sommer Uk8 Bryllup S 5 unit Cn38 Komfort Beigewhiteus10 039 5 5 Kvinder 5 Kontor Pu
3. Produktionsbetingelserne.

Uk8 Bryllup Også 5 Lace 5 unit Cn38 Us7 Pu Bicast Karriere S Sommer Nye Beigewhiteus10 Afslappet Ue42 Gåture 039 5 Hæle Uk5 5 Kontor Komfort Eu38 Chunky Cn43 Hæl Efterår Kvinder Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Pu 5 Chunky Beigewhiteus10 Kontor Us7 Cn43 Uk5 Afslappet 039 Hæle Komfort Cn38 Kvinder Bryllup Nye unit S Sommer 5 5 Efterår Eu38 Karriere Gåture Uk8 5 Ue42 Også Lace Bicast Hæl politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Kontor Us7 Nye Beigewhiteus10 Bryllup Hæl 5 Eu38 Uk5 Sommer Ue42 5 Også Uk8 Pu 5 5 Lace 039 Chunky Cn43 S Kvinder Gåture Afslappet Komfort Karriere unit Cn38 Efterår Bicast Hæle
latino Hvid Personlig Blå Lilla Bronze Hæle tilpasses Salsa sort Rød Dansesko Pink CqAYXnw