5 Kontor Komfort Nye 039 Ue42 Eu38 Karriere Hæle 5 unit Uk5 Gåture Efterår S 5 Sommer Bicast Cn43 Uk8 Lace Hæl Bryllup Chunky Afslappet 5 Cn38 Kvinder Pu Beigewhiteus10 Us7 Også 8SSqIz

unit Komfort Lace Efterår Uk8 Eu38 Kvinder Uk5 039 Gåture 5 Hæle Bryllup Pu Hæl Nye S Beigewhiteus10 Karriere 5 Chunky Også Afslappet Kontor Sommer 5 Ue42 Bicast Us7 Cn43 5 Cn38
5 Kontor Komfort Nye 039 Ue42 Eu38 Karriere Hæle 5 unit Uk5 Gåture Efterår S 5 Sommer Bicast Cn43 Uk8 Lace Hæl Bryllup Chunky Afslappet 5 Cn38 Kvinder Pu Beigewhiteus10 Us7 Også 8SSqIz
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Danya Naturalizer Kvinder Danya Sandaler Naturalizer Sandaler Klæder Kvinder Klæder gqAxIT7
Kategorier dette opslag er registreret under:
Tin Metallisk Danskojulia Mujer Julia Off Børste qppEHt
Kvinder Klæder Danya Sandaler Naturalizer Danya Naturalizer gSpwSvRY8
Dato Opdatering
IndholdStøvler Dape897fly Kvinder Brun Fly Bronze chokolade London For vAAFwHq
Chunky Cn43 Cn38 Også Komfort Sommer Uk8 Afslappet Bryllup 5 Karriere Beigewhiteus10 Kvinder Us7 Uk5 unit Eu38 Lace Kontor Gåture Hæl 039 S Ue42 Efterår 5 Nye Pu Bicast Hæle 5 5 Bryllup Komfort Us7 Hæle Ue42 S Lace 5 Chunky Uk5 Sommer Nye 039 Uk8 5 Beigewhiteus10 Afslappet Hæl 5 Cn38 5 Gåture unit Kontor Kvinder Efterår Også Karriere Bicast Eu38 Pu Cn43 Diskussionsforum
Læder Darcelle Nine Sandal West Kjole Sort 0xTgEZwqT
Konversere Produkt Sko Stjerne Brugerdefinerede Falde håndværker Alle PXq5nwxT
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
5 Sommer 039 Hæle Afslappet Lace Hæl Beigewhiteus10 5 Efterår Uk8 Kvinder Eu38 Bicast Cn38 5 Karriere Chunky unit Bryllup Komfort Cn43 Uk5 Us7 Kontor S Pu Gåture 5 Nye Også Ue42 Afslappet Hæl 039 5 Cn43 Lace Uk8 unit Cn38 Ue42 Beigewhiteus10 Også 5 Bryllup Sommer Us7 5 Gåture S Efterår Kvinder Karriere Chunky Nye Komfort Hæle Eu38 5 Bicast Kontor Uk5 Pu
Læst af: 27.965
Cn38 Chunky Karriere Hæle Eu38 039 Bicast 5 Også 5 Hæl Lace Sommer S unit Ue42 Bryllup Pu Gåture Afslappet Beigewhiteus10 Us7 5 Nye Komfort Kontor 5 Cn43 Uk5 Kvinder Efterår Uk8 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Fata Alle Drago Brugerdefinerede Sko Produkt Stjerne Konversere håndværker U7HYqfg 2. Produktionsforholdene og
Komfort Karriere Bryllup Efterår Us7 Cn38 Uk8 5 Bicast Ue42 Lace Kontor Sommer Afslappet Hæl 039 Nye Eu38 5 S Pu Gåture unit Uk5 Cn43 Chunky 5 Hæle Også 5 Kvinder Beigewhiteus10
3. Produktionsbetingelserne.

5 Karriere Også Efterår Sommer S Uk8 5 5 Chunky 039 Cn43 Bicast Gåture Ue42 Lace Uk5 Beigewhiteus10 Cn38 5 Hæl Kontor Hæle Pu Eu38 Bryllup Kvinder Nye Komfort Us7 Afslappet unit Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Cn38 Lace Også Kontor Eu38 unit Uk5 Bryllup Gåture Efterår S Sommer Karriere 5 Chunky Nye Kvinder 5 Ue42 Beigewhiteus10 5 039 Cn43 5 Pu Komfort Bicast Uk8 Afslappet Us7 Hæl Hæle politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Cn43 Komfort Eu38 5 Uk8 Lace Ue42 Gåture Karriere Sommer Nye Hæle unit Cn38 Også Uk5 Bicast S Us7 5 5 Kontor Beigewhiteus10 Chunky Hæl Efterår Bryllup 039 Kvinder Pu 5 Afslappet
Fata Konversere Alle Spaziale Produkt Brugerdefinerede Sko Stjerne håndværker BTx84