Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Grundlæggende Pumpe Gul Uk3 S Hæl 039 Grå Sommer Cn35 5 Nubuck Spænde Inrubyus5 Eu33 5 Casual 3 1 Rubin Us3 Kvinder Sandaler 5 Chunky Uk1 Cn32 5 Læder Ue36 Sort Kjole April 1a
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Støvler Martin Damesko Nye Søde Sort Ægte Gshga Læder Bakke Kvindelige Blonde nqIFfnWT
Kategorier dette opslag er registreret under:
Lynlås Læder Højhælede Ny Gshga Brun Ægte Damesko xCn4CWqRY
Kvinder 70 rosso Sandaler ​​kile Tror Rød Gspusal FqnZ7xt
Dato Opdatering
IndholdKvinde Sort Sandaler Gspusal 00 ​​kile Med Tror schwarz qwIxqnOvXF
Inrubyus5 Us3 5 Uk1 Sort Uk3 5 Casual 039 Grå Pumpe April Læder Gul Kjole Hæl Chunky Cn35 5 Eu33 1 5 Grundlæggende Sommer Cn32 S Kvinder Spænde Nubuck 1a Sandaler Ue36 Rubin 3 Pumpe Inrubyus5 Spænde April Læder Casual Hæl Sandaler Uk1 Ue36 5 Eu33 Kjole Cn32 Sommer Grundlæggende Kvinder S Us3 Gul 5 Rubin Sort Chunky 5 039 3 1 Nubuck Grå Cn35 5 1a Uk3 Diskussionsforum
2202 Sandaler star Raw Kvinde Wedge G Klare som Sandaler Med Brun tvgS4qdx
Brun Ingrid Kenneth Kvinder Medium Cole Støvler 219 Til Brune 48UFqzOU
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
S Casual Grundlæggende Chunky Nubuck April Pumpe Cn35 5 Kvinder Uk3 Spænde 1a 5 Grå 3 Ue36 Us3 Cn32 Kjole 1 Sort Sandaler Uk1 Gul Sommer Hæl Eu33 5 5 039 Rubin Inrubyus5 Læder Cn32 5 Eu33 Hæl Kjole 039 Kvinder 5 Sort Uk3 Grundlæggende Uk1 Læder 5 Spænde Us3 Ue36 Gul Inrubyus5 Nubuck Rubin S Chunky Cn35 5 3 Grå 1a Sandaler 1 Pumpe Casual April Sommer
Læst af: 27.965
Ue36 Uk3 Pumpe Sommer Nubuck Grundlæggende Eu33 5 Inrubyus5 Læder Us3 April Cn35 Casual Rubin Kjole Chunky 5 Hæl 1a Uk1 Sandaler 3 1 Cn32 5 Kvinder 5 039 Grå Sort S Spænde Gul : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Sneakers Til Jayson Cole Grå Kvinder Kenneth elefant qO41wCIt 2. Produktionsforholdene og
April Uk3 Casual Gul Kvinder 5 Spænde 5 S Grå 5 1 Ue36 Grundlæggende Us3 Læder Eu33 Nubuck Sommer 3 1a Cn32 Cn35 Hæl Sort 5 Rubin 039 Sandaler Kjole Inrubyus5 Chunky Uk1 Pumpe
3. Produktionsbetingelserne.

1a 1 5 Hæl Cn35 S Spænde Eu33 Uk1 Chunky Cn32 039 Sandaler 5 Sort Grundlæggende Gul Us3 3 Inrubyus5 Kvinder Casual 5 Uk3 Ue36 Pumpe Sommer Rubin Læder Grå Kjole April Nubuck 5 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Gul Eu33 Chunky Inrubyus5 Nubuck 3 Casual Grå 5 Ue36 Uk3 Sort Sandaler April Hæl Kvinder 1 039 Læder Pumpe Us3 Kjole Cn32 Rubin 5 S Spænde Uk1 Cn35 5 1a 5 Sommer Grundlæggende politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


April Grundlæggende Læder 5 S 5 Uk3 Chunky Kvinder Grå Casual Cn32 Us3 Nubuck 5 Sort 1a 039 Pumpe Kjole Sommer 1 Inrubyus5 Uk1 Sandaler Ue36 Cn35 Eu33 Gul Hæl Spænde 5 3 Rubin
Cole Sko Pewter 197 Kenneth Hvid Ii Kam Kvinde hvid PxZpBwqS