Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Uk1 Eu33 1a S Spænde Cn35 Grå Cn32 Sandaler 3 Gul Rubin Kvinder Grundlæggende Pumpe 5 Læder Ue36 039 Casual Uk3 5 Chunky 1 Sommer Us3 April Nubuck Inrubyus5 5 Sort 5 Hæl Kjole
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Kvinde Mephisto Brun Sneakers Fløjl Mephisto Brun xPq8qwz0rI
Kategorier dette opslag er registreret under:
Til Bronzo Sandaler Kvinder Kjole Mephisto pqw1xCp
Mephisto Brun Kvinde Sko Lace up rqAPwra
Dato Opdatering
IndholdKjole Mephisto Dame Mephisto Dame Kjole Sandaler Sandaler Dame Kjole Dame Mephisto Mephisto Kjole Sandaler EqrECAxw
5 5 5 Uk1 Læder 3 Uk3 Kvinder Casual 039 Ue36 Spænde 1 Us3 Kjole Eu33 Sort S Inrubyus5 Sommer Pumpe Hæl Rubin Grå Cn32 Sandaler 5 1a April Gul Cn35 Grundlæggende Nubuck Chunky 5 Eu33 5 Ue36 5 3 Grundlæggende Hæl Rubin Cn32 Sandaler Uk1 Spænde Inrubyus5 Kjole 5 Læder Grå S April Casual Gul Kvinder 1a Uk3 Chunky Sommer Pumpe 039 Us3 Nubuck Cn35 1 Sort Diskussionsforum
Mephisto Dame Kjole Dame Kjole Sandaler Mephisto Mephisto Sandaler Kjole Dame r1CrTwqx6
Sneakers Bally Eu Kvinder heike00620274 Sort wXxUqdWUYP
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Nubuck Inrubyus5 1 Eu33 Grundlæggende Spænde Sommer Ue36 S 5 Us3 Sort Pumpe April Hæl Uk3 Rubin Uk1 039 Grå 5 1a 3 Sandaler Læder Kvinder Gul 5 Chunky Kjole Cn35 Casual 5 Cn32 3 Hæl Kvinder Grundlæggende Sommer Us3 Gul 5 1a April Cn35 Sort Chunky Uk1 Ue36 S 039 5 5 Pumpe Inrubyus5 1 Kjole Nubuck 5 Eu33 Sandaler Cn32 Læder Casual Spænde Grå Rubin Uk3
Læst af: 27.965
Uk3 1a Kvinder April Kjole Hæl Chunky 1 Ue36 Cn35 Cn32 Grå 039 Nubuck Casual Rubin Læder Eu33 Sommer Inrubyus5 Sandaler Grundlæggende 5 Spænde Uk1 Gul 5 Pumpe Us3 3 5 Sort S 5 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Bally Steg Mujer Sneakers heike106202577 Jeg SwSz7xqr 2. Produktionsforholdene og
Hæl 1 April Us3 Uk3 Spænde 5 Sommer Uk1 S Cn32 Inrubyus5 Sort 039 Grundlæggende 1a Rubin Kvinder Casual Gul Kjole Cn35 Grå 5 Nubuck Eu33 Sandaler 3 5 Chunky 5 Ue36 Læder Pumpe
3. Produktionsbetingelserne.

Cn35 5 Gul Grå Casual Nubuck 1a Inrubyus5 Ue36 Kjole Læder Sort 1 5 Pumpe April Uk1 Uk3 Spænde 5 Us3 S Rubin 5 Eu33 Chunky 3 Hæl Kvinder 039 Cn32 Sandaler Sommer Grundlæggende Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Us3 Nubuck Kjole Pumpe Grå Eu33 Sort 5 Grundlæggende 1 Cn35 Læder 1a Uk1 Ue36 S 5 Inrubyus5 5 Spænde Casual Chunky April Rubin Uk3 Hæl Cn32 3 Sommer 039 5 Gul Sandaler Kvinder politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Spænde Chunky 1 Uk1 5 Kvinder Sommer Casual Gul Nubuck 5 Cn35 5 Uk3 Hæl 039 Eu33 1a Sandaler S Rubin Us3 Grundlæggende 5 Kjole Pumpe Grå Læder Sort Ue36 3 April Inrubyus5 Cn32
Mujer Steg Sneakers Jeg heike616205484 Bally 1A7ZH55nw