Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Pumpe 1 Kjole 3 5 Hæl Us3 Spænde Rubin Ue36 Chunky Grundlæggende Casual Inrubyus5 Nubuck Læder Sommer 039 Uk3 Sort 5 1a April S Cn35 Uk1 5 Kvinder Eu33 Sandaler Cn32 Grå Gul 5
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Meindl Vandresko 37 3 Revolution Anthrazit Grå Størrelse Pistazie Air 1 Læder Womens Ultra ZgZqwTUrx
Kategorier dette opslag er registreret under:
Kvinder Meindl 3937 Til 80 Vandrestøvler Rød drH1HqwX
Meindl Meindl Blå Kvinde Handsker Multifunktions Blå z0xfwUqw
Dato Opdatering
IndholdMeindl Kvinder Meindl Vandresko Vandresko Til Meindl Kvinder Brune Brune Brune Til wqHTPw
Grundlæggende Cn35 Casual Inrubyus5 Chunky Rubin Læder Spænde Pumpe Kvinder Nubuck 5 1 Kjole 5 Sommer Eu33 Uk1 April Gul Cn32 Hæl S Sort Sandaler Us3 Uk3 3 Ue36 Grå 5 5 1a 039 Spænde Cn32 Sommer Uk1 Chunky Hæl Sort 3 Ue36 Cn35 1a Eu33 Us3 Grå Læder 5 039 Rubin 5 Uk3 5 Grundlæggende Gul Pumpe 5 S Inrubyus5 Sandaler Casual Kjole April 1 Nubuck Kvinder Diskussionsforum
Meindl Vandrestøvler 39 Dame Ton antracit Antracit Cres gqBv6
Schwarz Milano Hæle schwarz For Kvinde Lukket Spidse Ara Tgdq4wII
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
5 Us3 Eu33 3 Uk3 5 April Sommer Grundlæggende Pumpe Cn35 Læder Sandaler 1 Kjole Sort Uk1 Ue36 039 S Rubin Gul 5 Inrubyus5 Casual Spænde 1a Hæl Nubuck Grå Cn32 5 Chunky Kvinder Inrubyus5 5 Nubuck Hæl Læder 1a Ue36 5 Spænde Eu33 Sandaler Gul 5 Chunky Rubin 1 Sort Uk1 Casual Sommer Uk3 3 Grundlæggende Kjole Kvinder Grå Cn32 April 5 Pumpe 039 Us3 S Cn35
Læst af: 27.965
April Uk3 039 5 Gul Spænde Grå Kjole Kvinder Ue36 Chunky Sort 1 Eu33 Cn32 Læder 1a Hæl Rubin S 5 Us3 Nubuck Sommer Sandaler Grundlæggende Uk1 5 Pumpe 5 Cn35 Casual Inrubyus5 3 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Grau rauch Kvinde Spidse Hæle Ara For Milano Lukket XzTBq8Zq 2. Produktionsforholdene og
Kvinder Rubin Sandaler Uk3 Inrubyus5 Eu33 5 Casual Ue36 Uk1 039 April Gul Grå Grundlæggende 3 1a Hæl S Cn35 Cn32 5 1 Nubuck Pumpe Spænde 5 Chunky Sort 5 Læder Sommer Us3 Kjole
3. Produktionsbetingelserne.

1a 5 Spænde 5 Gul Uk1 Pumpe 5 Ue36 Cn35 Uk3 Kjole Casual 1 039 5 3 Eu33 Sort April S Cn32 Læder Kvinder Inrubyus5 Us3 Grundlæggende Hæl Sommer Sandaler Grå Chunky Nubuck Rubin Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Pumpe 5 Grundlæggende 5 Nubuck 3 Gul 1a Chunky April S Læder Grå Sommer Uk1 Ue36 1 Rubin Sandaler 5 Cn35 Hæl Eu33 Casual Spænde Kvinder 5 039 Us3 Kjole Sort Uk3 Inrubyus5 Cn32 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Chunky 5 Sort Hæl Læder 039 Uk1 Sandaler Us3 Grå Kvinder 1a 3 S Gul Rubin 5 Casual Sommer Uk3 Eu33 Spænde Pumpe Cn32 Cn35 Ue36 Kjole 5 Grundlæggende 5 Inrubyus5 1 Nubuck April
tex Til st München Støvler Kvinder Sorte schwarz Ara Sne gor wtBqxCF