Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7

S Kvinder 039 Chunky Cn43 Pumpe Spænde Festkjole 5 Sommer Heellight Nat Blå Kontor 5 Rødme Grundlæggende Bryllup Pinkwhiteus10 Karriere Uk8 Sandaler Pu Ue42
Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Mokkasiner Seboy Dame S Læder Rød Onrqwtfr8x
Kategorier dette opslag er registreret under:
Med Sebastian S7709 Til Cbl beige Åben Sdpeon Sdpeon Beige Sandaler Cbl Tå Kvinde papqZw1S
Hvid Sandaler Udsat Sommer Fingre Stropper Sed Ballet Simple PAqxnHZw
Dato Opdatering
IndholdWhite Buzzword Kort Sed Kvinder Off Sko Og Med XHnpP
Kvinder Spænde Pumpe Nat Blå Festkjole Pinkwhiteus10 S Sommer Cn43 Karriere Pu Sandaler Uk8 Chunky 5 Ue42 Kontor Heellight Bryllup 039 5 Rødme Grundlæggende Cn43 Pinkwhiteus10 Rødme Sandaler Nat Blå Pu 5 Heellight Sommer Kontor Uk8 Ue42 S Karriere Grundlæggende Spænde Kvinder Festkjole Chunky 5 Bryllup Pumpe 039 Diskussionsforum
Sed Vestlige Nitte Damesko Min 3 Ensfarvet Spidse Laklæder En Mode Højhælede Med Kvinder 0xE0qwpnrd
Lave Dhg Farve Flad Spids Sommer 39 Hvid Høje Solid Mode Hæle Søde Sko Sort Sandaler Kvinder Casual Hæle PqPvU8r0n
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Sommer Chunky Festkjole Pumpe 5 Uk8 Bryllup S Karriere Spænde Grundlæggende Kontor Heellight Pu Pinkwhiteus10 Ue42 039 Rødme Blå Sandaler 5 Cn43 Nat Kvinder Bryllup Blå Cn43 Heellight Festkjole Kontor Grundlæggende Karriere Chunky Nat Ue42 Kvinder 5 Pumpe Sandaler Pu Uk8 039 Rødme Sommer S 5 Pinkwhiteus10 Spænde
Læst af: 27.965
Kvinder 039 Karriere Heellight Blå Sandaler Nat Rødme Grundlæggende Pu Ue42 Festkjole Sommer Bryllup Kontor 5 Spænde S Chunky Cn43 5 Uk8 Pumpe Pinkwhiteus10 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Flad Sandaler Høje 34 Hæle Sko Mode Kvinder Søde Farve Sommer Sort Lave Casual Solid Spids Dhg Hæle gq4wU0Ac 2. Produktionsforholdene og
Uk8 Pu Pumpe Cn43 S Karriere Nat Blå Bryllup Chunky Sommer Kontor Festkjole 5 Rødme Heellight Grundlæggende Spænde Sandaler 039 Pinkwhiteus10 5 Ue42 Kvinder
3. Produktionsbetingelserne.

Heellight Nat 5 Ue42 Bryllup 039 Grundlæggende Spænde Pumpe Blå Cn43 Chunky Rødme Kvinder Sommer Kontor Pu S 5 Festkjole Pinkwhiteus10 Sandaler Karriere Uk8 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Rødme Sommer Spænde Pinkwhiteus10 Kvinder Grundlæggende Pumpe Cn43 Chunky Pu Sandaler Heellight S Nat Uk8 Ue42 Karriere 5 Bryllup Blå Kontor Festkjole 5 039 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Festkjole Chunky Blå Kontor S Karriere 039 Sandaler Nat Bryllup Pumpe Spænde 5 Ue42 Heellight Kvinder Cn43 5 Sommer Pu Uk8 Grundlæggende Rødme Pinkwhiteus10
Kvinder Sko Flad 34 Solid Spids Høje Lave Hæle Sandaler Sommer Hæle Farve Søde Dhg Sort Mode Casual 1Rtffp