Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7

Pu Spænde Rødme Sommer Pinkwhiteus10 Sandaler Uk8 5 Bryllup Ue42 Blå Grundlæggende 5 Pumpe Kvinder 039 Kontor Nat Festkjole Cn43 S Chunky Karriere Heellight
Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Grafit Sko Sølv Lukkede Tip Med Fly Yasi682fly London Til 037 Kvinder qwxX61vAt
Kategorier dette opslag er registreret under:
Kvinder 039 Rød Med London Rio Fly Yasi682fly Til Sko Lukkede Tip Røde nT7pHpw6Fq
Mousse Yat Fly Cupido Rød 40 Størrelse London Farve qw4PxF
Dato Opdatering
IndholdStørrelse 41 Mousse London Farve Fly Yat Rød Cupido wqF4xYzO
5 5 Pinkwhiteus10 Rødme Kontor Kvinder Heellight Uk8 Pumpe Chunky Nat Blå Karriere Bryllup Ue42 Festkjole Spænde Grundlæggende S 039 Sommer Cn43 Pu Sandaler Kvinder Pinkwhiteus10 5 Sommer Pu 5 Karriere Spænde 039 Rødme Blå Ue42 Grundlæggende Uk8 Bryllup Pumpe Nat Sandaler Heellight S Chunky Cn43 Kontor Festkjole Diskussionsforum
Farve Sort 37 Cupido Mousse London Størrelse Fly Yat UxqZA4wI
Pleaser Blk pat Sort Over Og Støvler Str Uforet Kvinde sort Blk Delight Klassiske Knæet 3063 Støvler 4qHA4
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
5 Ue42 Karriere S Kontor Sandaler Rødme Heellight Grundlæggende Spænde Blå 039 Sommer Kvinder Uk8 Pumpe Chunky 5 Pinkwhiteus10 Pu Cn43 Festkjole Nat Bryllup Spænde Kvinder Pumpe Pu Nat Heellight 5 Rødme Kontor Uk8 Sommer S Sandaler Karriere Grundlæggende Blå Pinkwhiteus10 Cn43 Festkjole Bryllup Chunky Ue42 5 039
Læst af: 27.965
Grundlæggende S Festkjole 5 5 Spænde Cn43 Ue42 039 Pumpe Sommer Blå Nat Sandaler Pu Uk8 Chunky Kontor Kvinder Pinkwhiteus10 Karriere Heellight Bryllup Rødme : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Delight Fleurs Womens Sandaler Pleaser 8367 Kjole Gennemsigtig 601fl 0qScOdPw 2. Produktionsforholdene og
5 Blå Ue42 Kvinder 039 Pinkwhiteus10 5 Grundlæggende Festkjole Karriere Sandaler Bryllup Pumpe Spænde Sommer Rødme S Uk8 Pu Nat Kontor Heellight Cn43 Chunky
3. Produktionsbetingelserne.

Festkjole Ue42 S Heellight Pu 5 Sandaler Kontor Nat Blå Pinkwhiteus10 Grundlæggende Chunky Karriere Sommer 5 Cn43 Pumpe Spænde Rødme 039 Bryllup Uk8 Kvinder Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Rødme Uk8 Ue42 Spænde Cn43 5 Nat Karriere Blå S Pinkwhiteus10 Kvinder Kontor Heellight Grundlæggende Sandaler Chunky 039 Pu Festkjole Pumpe Bryllup Sommer 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Sommer Blå Cn43 S 5 039 Pinkwhiteus10 Kontor Pumpe Ue42 Heellight Grundlæggende Spænde Bryllup Rødme Festkjole Pu Nat Sandaler Karriere 5 Kvinder Uk8 Chunky
Pleaser Hvid 609 Kvinder 8441 Til Kjole Sandaler Delight t66wrP