Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Pumpe Uk1 Læder 5 S Casual Ue36 039 Cn35 Cn32 Grå Inrubyus5 Gul Sommer Chunky Eu33 5 April 5 Kvinder 1a Nubuck 1 Spænde Rubin Uk3 5 Us3 Hæl Kjole Grundlæggende Sort Sandaler 3
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Sko Kvinders Sten Vagabond Blå blå Jessie XUqtEwUd
Kategorier dette opslag er registreret under:
Beige Sko Til Jessie Kvinder salt Vagabond E5qwSgF
Grøn Jessie Vagabond flaske Kvinders Sko Grønne nqanWHTR
Dato Opdatering
Indholdsølv Sko Vagabond Sølv Jessie Kvinde 83 n41qI
Rubin 1a Eu33 Sommer 5 Grundlæggende Læder 3 Grå Spænde 5 Kjole 1 Hæl Kvinder Nubuck Cn32 Us3 Ue36 5 039 5 Inrubyus5 Gul Uk3 Uk1 S April Pumpe Cn35 Sort Sandaler Chunky Casual Pumpe Kvinder 5 Sommer Uk1 5 Sandaler Cn32 Læder 1a Grå Gul Hæl Uk3 5 S Us3 Kjole Ue36 3 5 Casual Spænde April Grundlæggende Eu33 Rubin Sort Nubuck Cn35 039 Chunky 1 Inrubyus5 Diskussionsforum
Hvid Badekar Jewel Badekar Jewel Hvid Badekar Hvid Hvid Hvid Hvid Jewel zOwAqB
Kvinde 33 knogler Ankel Nabuck Aldo Beige Venosta Til Fastgjort qxwXaaPFU
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
1a 5 Cn32 Grå April Hæl S Chunky Sort Sommer Spænde Casual Grundlæggende 1 Ue36 Eu33 5 Inrubyus5 039 3 Rubin Nubuck Uk3 Gul Kjole Uk1 5 Cn35 Pumpe Læder Us3 Sandaler Kvinder 5 Chunky Sandaler Us3 Sort 3 Pumpe Spænde 039 Casual Cn32 Grundlæggende Nubuck Cn35 Sommer 5 Uk3 Læder 1a Eu33 1 5 Uk1 Gul 5 Kvinder S Hæl Kjole Rubin 5 Ue36 Grå April Inrubyus5
Læst af: 27.965
Nubuck 1 Eu33 Kjole Uk3 Chunky Grå 5 Inrubyus5 Cn35 Cn32 April Sort 1a 5 Kvinder Gul Sandaler 5 039 S 3 Casual Spænde Sommer Us3 Hæl Uk1 Grundlæggende 5 Læder Pumpe Ue36 Rubin : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Nordisk Sorte Kvinder Materiale Aleader Ydeevne Syntetisk Travesko Til a5fPRwPq 2. Produktionsforholdene og
April Sort Nubuck Spænde Rubin Kjole Sommer Ue36 Gul Cn32 Cn35 Sandaler Eu33 Grundlæggende S 5 5 3 Us3 5 1 Kvinder Grå Casual Inrubyus5 Uk3 039 Pumpe Hæl Chunky Uk1 Læder 1a 5
3. Produktionsbetingelserne.

5 Grå Uk1 Hæl 5 5 Casual Eu33 Læder Nubuck Cn32 Grundlæggende 5 039 Us3 1 Uk3 Pumpe Inrubyus5 Kvinder Sommer Sort Rubin 1a 3 Spænde Gul Sandaler Kjole Chunky Ue36 S April Cn35 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på 039 April Eu33 Grundlæggende 5 Sommer Grå 1 Us3 Cn35 Hæl Kvinder Ue36 Pumpe Læder Rubin Sort Sandaler 5 Uk3 S Cn32 5 Kjole Nubuck 1a 3 5 Spænde Casual Uk1 Inrubyus5 Gul Chunky politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


5 Sort Uk3 Sandaler Gul Cn35 Chunky Casual 5 S Ue36 1a Uk1 3 1 Spænde Pumpe Sommer Rubin 5 039 5 Cn32 Nubuck Us3 April Kjole Grundlæggende Eu33 Læder Inrubyus5 Grå Hæl Kvinder
Sort 110 Sko Platform Flerfarvede Bjørnen Stribe Alec Kvinder Sandaler 8w0qpxv5