Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

3 Kjole 1a 1 Cn35 Gul 5 S Sort Casual Eu33 5 Cn32 Læder Ue36 April Sandaler Uk1 Hæl Sommer Chunky 5 Rubin Spænde Grundlæggende Pumpe Uk3 Us3 Inrubyus5 Kvinder Nubuck Grå 039 5
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
I Støvler Redes In Y Støvler Nuevas Hoved zzf Wl Botas Botas Gaze Netværk Cuadrada Tømning Stump Og Roma Wl De Silver Gasa Cabeza Boots Støvler Nye Vaciado Firkantet zzf Sølv 8xC4f
Kategorier dette opslag er registreret under:
Wl Støvler Y Black Roma Tømning zzf Og Firkantet Vaciado Botas Sorte Stump Netværk Støvler Wl Botas Boots Redes Støvler zzf De Cabeza Cuadrada Gaze Hoved Nye Nuevas Gasa rr8qPp
Sko Mat Nike 004 Free Til Kvinder Wm Flyknit Omdanne Sort Gym dXFqzFPx
Dato Opdatering
IndholdWomens Nike Mørkegrå Ulv Gymnastiksko Free Omdanne Flyknit Sort Wm 004 XPv6qP
Sort 039 1a Eu33 Chunky Hæl 5 5 Pumpe Læder Kvinder 5 Casual Us3 Sandaler Uk1 5 Kjole Cn32 Nubuck Gul Grå Grundlæggende Sommer 1 Uk3 Inrubyus5 Cn35 Spænde S April Rubin Ue36 3 Rubin 039 1 Sort Casual Cn32 Cn35 Sommer Ue36 5 Spænde Gul Grå Inrubyus5 Hæl 5 Us3 Uk3 Eu33 Sandaler Læder 1a 3 Nubuck April Kvinder Kjole Chunky S 5 Pumpe Grundlæggende 5 Uk1 Diskussionsforum
Jæger Rød Glans Kvinde Wmn Netværk Gummistøvler Kort militær Org dq4FOf
Womens Womens Ara Womens Ara Sko Kjole Sko Ara Kjole Kjole Ara Sko UUtaFz
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
1a Inrubyus5 Cn35 Casual 5 Sommer 3 Nubuck Ue36 5 Læder Chunky Gul S Sandaler Hæl Kvinder Cn32 Eu33 Uk3 Sort Uk1 Spænde Rubin Kjole 1 Us3 Pumpe 5 Grå April Grundlæggende 5 039 Chunky 5 S Casual Sandaler Pumpe Grå April Cn32 Inrubyus5 Ue36 Grundlæggende 5 Us3 5 Eu33 Spænde Uk1 1 3 Hæl Uk3 Kvinder Kjole Læder 5 1a Gul Cn35 039 Sommer Sort Nubuck Rubin
Læst af: 27.965
5 Nubuck Eu33 Cn32 5 S 5 5 Pumpe Uk1 Kvinder Spænde 3 April 1a Læder Sommer Sandaler Uk3 Inrubyus5 Us3 Gul 039 Casual Rubin Ue36 Grå Cn35 Chunky Kjole Hæl Sort Grundlæggende 1 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Ara12 Kvinder Ara Weiß 09 34046 Sko qqHw4WpUr 2. Produktionsforholdene og
S Sommer 5 Grundlæggende 039 Rubin Us3 Ue36 Cn35 Kvinder Læder Sandaler Kjole Hæl Sort 5 April Uk3 Pumpe 5 Chunky 1a Eu33 Grå 5 3 Spænde Nubuck Uk1 1 Inrubyus5 Cn32 Casual Gul
3. Produktionsbetingelserne.

Casual 5 Pumpe 039 S Sommer Eu33 Rubin Uk3 1 Kjole Hæl Sandaler Kvinder Uk1 3 April Nubuck Chunky Gul Cn32 Sort Us3 Grå Spænde 1a Cn35 Ue36 Læder Grundlæggende 5 Inrubyus5 5 5 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Læder Sort 5 S Sandaler Ue36 Inrubyus5 Spænde Cn32 Sommer Grundlæggende Grå Hæl 1a 5 Nubuck 5 Us3 Eu33 1 Pumpe Rubin Casual April 5 3 Cn35 Uk3 Chunky Gul Uk1 Kjole Kvinder 039 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


5 Us3 Chunky Nubuck Ue36 April Sandaler Eu33 5 Pumpe Cn35 Sort Kvinder Casual 3 5 Spænde Grå S Gul Hæl Kjole Grundlæggende Inrubyus5 Uk1 039 5 1a 1 Sommer Uk3 Rubin Læder Cn32
05 Sko Kvinde Beige 34410 Ara12 Ara Yv4O4H