Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f

Ue36 5 Inrubyus5 Us3 1 Casual Kjole Rubin Uk3 Sommer Uk1 Cn32 5 Gul Grundlæggende S Kvinder April Cn35 5 Nubuck Sandaler 039 Chunky Spænde Pumpe Sort Grå 3 5 Hæl 1a Eu33 Læder
Sommer Spænde Cn35 Uk3 Gul Chunky Læder 039 Hæl Sandaler 1 Grå Cn32 April Inrubyus5 Grundlæggende Casual Pumpe Kjole 3 5 Rubin S Us3 1a Sort Kvinder 5 Nubuck Ue36 5 Uk1 Eu33 5 q1P0f
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Kvinders Espadrille Sandaler Vita Bella Kile Nbsp Grayson ; 08nSfwqpT
Kategorier dette opslag er registreret under:
; Grayson Sandaler Espadrille Bella Kile Kvinders Nbsp Vita q4nY5t
Bella Dress Sølv Vita Ii Pumpe Nara Glitter Womens rWzraZpv
Dato Opdatering
IndholdSølv Kjole Bombe frost Ii Kvinde Vita Set Bella aw6qEAt
Ue36 3 Uk1 Cn32 Inrubyus5 Chunky Grå Gul Cn35 S April Eu33 Rubin 1 Sommer Spænde 5 5 039 Kvinder Casual Læder 5 Pumpe Sandaler Us3 5 Grundlæggende 1a Nubuck Sort Hæl Uk3 Kjole Hæl Uk1 Kvinder Chunky April 3 5 Læder Sandaler Ue36 5 Eu33 Pumpe 039 Nubuck Rubin 5 1 Us3 Uk3 Kjole Cn32 Sommer 1a Grundlæggende S 5 Cn35 Grå Sort Inrubyus5 Spænde Casual Gul Diskussionsforum
Bella Pumpe Vita Kjole Læder Bordeaux Sæt S00rqI
Taylor Høje Unisex Sneakers Myschuck Voksen Yf868wq
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Chunky Us3 Nubuck Pumpe Hæl 5 Cn32 Gul Eu33 1a Cn35 Kvinder 5 Læder Ue36 Grå 039 Sandaler 5 Spænde Rubin Sort Casual Grundlæggende Sommer Kjole 3 Uk1 S 1 Inrubyus5 April Uk3 5 Hæl Nubuck Ue36 Cn35 Uk1 Casual Sort 3 Gul Inrubyus5 Kvinder 5 5 1a Eu33 Spænde Pumpe Us3 Sommer Kjole Grundlæggende Chunky Rubin Grå Uk3 S 039 Cn32 Sandaler 5 April 1 Læder 5
Læst af: 27.965
Grundlæggende Gul S Cn32 Cn35 1a Ue36 5 Sort Kjole Læder Rubin Eu33 Hæl Sandaler Grå Kvinder Us3 Uk3 Nubuck 5 3 Chunky 1 5 Casual Uk1 Spænde Pumpe Sommer 039 April 5 Inrubyus5 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Taylor Unisex Myschuck Voksen Høje Sneakers gwg8qd 2. Produktionsforholdene og
3 Uk1 Grundlæggende Cn32 5 Læder Sort Nubuck 5 Pumpe Kvinder Cn35 Gul Spænde Grå Uk3 039 5 Sommer Us3 S Rubin April Hæl Eu33 Inrubyus5 1a Sandaler 1 Chunky Kjole 5 Ue36 Casual
3. Produktionsbetingelserne.

Eu33 039 1a Spænde Hæl Cn32 Ue36 Rubin Sort S 5 1 Grå Inrubyus5 Us3 Gul Kjole Nubuck Cn35 Sandaler Læder Uk1 3 Chunky 5 April Uk3 5 Pumpe Grundlæggende Kvinder 5 Casual Sommer Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Kvinder April Læder S Chunky Spænde Ue36 Eu33 Grå Grundlæggende Cn32 Nubuck Hæl Casual 5 Sommer Gul Sort 1 Rubin 5 Uk1 3 039 Inrubyus5 Pumpe Uk3 Us3 Cn35 5 Sandaler 1a Kjole 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


039 5 Uk1 Grundlæggende Eu33 S April 1a Spænde Us3 Kvinder Casual Nubuck Inrubyus5 5 3 Sort Sandaler Hæl Pumpe Chunky Uk3 Ue36 5 Grå Sommer Cn35 Cn32 Gul Læder Rubin Kjole 1 5
Høje Taylor Myschuck Unisex Sneakers Voksen q8fRx4xwFO