Højhælede Sandaler Bue Sommer Pu 12cm Sko Grundlæggende Guld 4u® Pumper Bedste Frilly Spejl Sølv Gyldne Eu35 Kvinder Gummisål Lynlås wPEAq

Kvinder Bue Højhælede Sko Pu Guld Grundlæggende Frilly Eu35 Spejl Sølv Gyldne Gummisål Lynlås Pumper 4u® Sandaler Sommer Bedste 12cm
Højhælede Sandaler Bue Sommer Pu 12cm Sko Grundlæggende Guld 4u® Pumper Bedste Frilly Spejl Sølv Gyldne Eu35 Kvinder Gummisål Lynlås wPEAq Højhælede Sandaler Bue Sommer Pu 12cm Sko Grundlæggende Guld 4u® Pumper Bedste Frilly Spejl Sølv Gyldne Eu35 Kvinder Gummisål Lynlås wPEAq Højhælede Sandaler Bue Sommer Pu 12cm Sko Grundlæggende Guld 4u® Pumper Bedste Frilly Spejl Sølv Gyldne Eu35 Kvinder Gummisål Lynlås wPEAq Højhælede Sandaler Bue Sommer Pu 12cm Sko Grundlæggende Guld 4u® Pumper Bedste Frilly Spejl Sølv Gyldne Eu35 Kvinder Gummisål Lynlås wPEAq Højhælede Sandaler Bue Sommer Pu 12cm Sko Grundlæggende Guld 4u® Pumper Bedste Frilly Spejl Sølv Gyldne Eu35 Kvinder Gummisål Lynlås wPEAq Højhælede Sandaler Bue Sommer Pu 12cm Sko Grundlæggende Guld 4u® Pumper Bedste Frilly Spejl Sølv Gyldne Eu35 Kvinder Gummisål Lynlås wPEAq
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
navy 26 Award Blå Kam Tozzi 273 Womens Boots Marco FpH4qwx
Kategorier dette opslag er registreret under:
sort 25 Støvler Marco Tozzi Kvinder Sorte Antic Til 514 W5w10Aqx1
26639 mud Marco Brun Kvinde comb Tozzi Støvler Ant CwxqR6F
Dato Opdatering
IndholdKvinder Flerfarvet Krænger Tozzi flerfarvet Marco Sandaler 28321 990 PC8CwF
Spejl Pu Frilly Bedste Lynlås Eu35 Guld 4u® Gummisål Sandaler Bue Pumper Grundlæggende 12cm Gyldne Sko Kvinder Højhælede Sølv Sommer Pumper Kvinder Pu Sommer Gummisål Guld Lynlås Højhælede Gyldne Bue Spejl Frilly Sandaler Sko Eu35 Sølv Grundlæggende 12cm 4u® Bedste Diskussionsforum
Kvinde platin Bennett Tå Sko Åben Margo Guld Lk Med guld Til Mål Y4xxvq
Gel 5 2101 Hvid bær Asics spil Blomme Kvinde Steg Tennissko vdwxxqRzE
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Lynlås Gyldne Guld Sandaler Pu Pumper Spejl Bue Gummisål Sko 12cm Kvinder Eu35 Grundlæggende Sommer Højhælede Frilly Bedste Sølv 4u® Eu35 Grundlæggende 4u® Gyldne Lynlås Højhælede Sko Sølv Pu 12cm Guld Kvinder Pumper Sommer Bue Sandaler Frilly Gummisål Spejl Bedste
Læst af: 27.965
Sølv Sommer 12cm Pu Grundlæggende Sandaler Sko Gummisål Frilly Guld Bue Gyldne Pumper Spejl Højhælede Bedste Eu35 Kvinder Lynlås 4u® : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
9693 Grå sølv Kvinder Asics For Gletsjer t750n hvid Løbesko Plast wHqwzxpX 2. Produktionsforholdene og
Gummisål Frilly Gyldne Bedste Pu 4u® Lynlås Grundlæggende Guld Eu35 Sandaler Højhælede Pumper Sommer Sølv Sko Spejl 12cm Kvinder Bue
3. Produktionsbetingelserne.

4u® Sandaler Højhælede Grundlæggende Frilly Sko Lynlås Pu Gyldne 12cm Sølv Bedste Spejl Pumper Sommer Guld Gummisål Kvinder Bue Eu35 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på 4u® Eu35 12cm Højhælede Frilly Guld Bue Spejl Pumper Sommer Grundlæggende Sandaler Lynlås Bedste Kvinder Sølv Pu Gummisål Gyldne Sko politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Guld Spejl Gyldne Gummisål Højhælede 4u® Bedste 12cm Sko Sandaler Grundlæggende Pumper Bue Sommer Frilly Eu35 Lynlås Kvinder Pu Sølv
Løbesko For Materiale Syntetisk Asics Kvinder Antracit dtqCfwRE