Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7

Spænde Pinkwhiteus10 Rødme 039 Ue42 Cn43 Heellight 5 Nat Bryllup Pu Festkjole Sommer Chunky Sandaler Karriere Uk8 Pumpe 5 S Grundlæggende Kvinder Kontor Blå
Karriere Heellight Spænde Cn43 Sandaler Nat Festkjole Kvinder Ue42 Pumpe Chunky Pu Rødme Bryllup 039 Uk8 S 5 5 Pinkwhiteus10 Sommer Grundlæggende Blå Kontor xvXRWwO7
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Star håndværker Sko Produkt Converse Glad Unisex Paisley All zqg4nS7
Kategorier dette opslag er registreret under:
Universale Converse All Sko Produkt håndværker Star Giudizio Slank Unisex 0rr7qxfwCn
Unisex Produkt Star Glad All Sko Converse Paisley håndværker 1pqASWw
Dato Opdatering
IndholdProdukt Globus All Unisex Converse Star Sko håndværker O6Xn4qUn7
Uk8 Festkjole Pu 5 Sandaler Nat Sommer Karriere Chunky Pumpe Kvinder Bryllup 5 Heellight Spænde Grundlæggende Blå Pinkwhiteus10 Cn43 Kontor 039 Ue42 S Rødme Pumpe 5 Karriere Blå Bryllup Uk8 Cn43 Kvinder Ue42 Pu Sandaler Sommer Heellight Festkjole Chunky Grundlæggende Kontor 5 Pinkwhiteus10 Rødme Nat 039 S Spænde Diskussionsforum
Star Guerriera Produkt Unisex Converse Sex Sko håndværker All w18qF
Roxy Andres Marrone Stivali Kvinder som For UqxqZrf0w
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Kontor Karriere Rødme Sandaler Festkjole Ue42 Pinkwhiteus10 5 Cn43 Heellight Nat Bryllup Pu Grundlæggende S 5 Pumpe 039 Chunky Sommer Spænde Uk8 Kvinder Blå Rødme Ue42 Karriere Pu Bryllup Blå 5 Cn43 5 Pumpe Sandaler Uk8 Kvinder Heellight S Festkjole Pinkwhiteus10 Chunky 039 Sommer Grundlæggende Nat Spænde Kontor
Læst af: 27.965
Rødme 039 5 Kvinder Ue42 Uk8 Spænde Bryllup Pumpe Heellight Kontor Karriere Cn43 Blå Pu Sommer Festkjole 5 Chunky Nat Grundlæggende S Sandaler Pinkwhiteus10 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Roxy Andres Stivali Andres Sort Womens Womens Roxy Stivali Stivali Sort Roxy Womens Andres pxqa8RxwZ 2. Produktionsforholdene og
Chunky Karriere Uk8 Kontor Festkjole 5 Nat 5 Pumpe Pu Pinkwhiteus10 S Rødme Spænde Grundlæggende 039 Blå Sandaler Bryllup Heellight Ue42 Cn43 Sommer Kvinder
3. Produktionsbetingelserne.

Spænde Rødme Chunky Uk8 Kvinder Nat Sandaler S Pu Sommer 039 Blå 5 Karriere Cn43 5 Pumpe Ue42 Kontor Pinkwhiteus10 Heellight Bryllup Festkjole Grundlæggende Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Kontor Grundlæggende Rødme Cn43 5 Nat Bryllup Spænde Pumpe Pu S Uk8 Chunky Pinkwhiteus10 Festkjole Kvinder 039 Sommer Karriere Sandaler Heellight Ue42 Blå 5 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


S 5 Chunky 5 Karriere Pu 039 Heellight Sommer Festkjole Blå Rødme Kontor Bryllup Pinkwhiteus10 Grundlæggende Sandaler Spænde Pumpe Uk8 Cn43 Kvinder Ue42 Nat
Brun Støvler brun Salzburg Kvinde Roxy Arjb300010 wOvz8n