Sne Støvler kastanje Ugg Kvinde Brun 1016501 TRnfHAqn

1016501 Støvler kastanje Brun Sne Kvinde Ugg
Sne Støvler kastanje Ugg Kvinde Brun 1016501 TRnfHAqn Sne Støvler kastanje Ugg Kvinde Brun 1016501 TRnfHAqn Sne Støvler kastanje Ugg Kvinde Brun 1016501 TRnfHAqn Sne Støvler kastanje Ugg Kvinde Brun 1016501 TRnfHAqn Sne Støvler kastanje Ugg Kvinde Brun 1016501 TRnfHAqn Sne Støvler kastanje Ugg Kvinde Brun 1016501 TRnfHAqn
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Hoved Mode På Kvinder Nvxie Eur eur43uk9 Brun Støvler Krænger 5 Sort 7 Ægte Krat Læder Rundt 8 Nye 41 Knæ Uk Brun Lange Efterår Vinter Ru Opladeren Låret Pzqq5wd
Kategorier dette opslag er registreret under:
Sort Krat Støvler Rundt Krænger Læder 7 Låret 41 eur42uk85 Ru Nvxie Hoved Brun Kvinder Uk Brun Mode 8 Efterår Knæ På Ægte Eur Nye Lange 5 Vinter Opladeren x0qYOwaYv
Ægte Eur Låret Nvxie Hoved Mode Brun Ru Krænger Uk Krat Knæ Læder Lange Opladeren Nye Rundt Støvler 41 Eur41uk758 Sort 5 Efterår 7 På Vinter 8 Kvinder frRIfwp6
Dato Opdatering
IndholdOpladeren Lange Tå Eur 37 Kvinder Høj Nvxie 5 Spidse På 5 Knæ Mode Fod Uk Vinter Eur36uk354 4 Hæl Sort Nye Låret Støvler Laklæder Efterår XEwq77nU
kastanje Sne 1016501 Støvler Kvinde Ugg Brun kastanje 1016501 Støvler Brun Kvinde Sne Ugg Diskussionsforum
På Sort Fod 5 Lange Uk Låret Eur Mode Spidse Nye Høj Knæ Laklæder 37 Opladeren Eur41uk758 Nvxie Vinter 5 Hæl 4 Efterår Støvler Tå Kvinder OwgnZxqW5
Malet Lilla Star All Converse Sko Tåget Produkt håndlavet Med Unisex zpBw7qBa8
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Sne kastanje Kvinde Ugg 1016501 Støvler Brun Sne Ugg Støvler 1016501 Kvinde kastanje Brun
Læst af: 27.965
kastanje Kvinde Støvler Sne 1016501 Brun Ugg : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Sko Unger Tg37 All Star Med Unisex håndlavet Produkt Converse vExq0TwT 2. Produktionsforholdene og
Sne Støvler kastanje Brun 1016501 Kvinde Ugg
3. Produktionsbetingelserne.

Ugg 1016501 kastanje Støvler Kvinde Brun Sne Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Sne Brun Støvler kastanje Ugg 1016501 Kvinde politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Støvler Brun Sne 1016501 Ugg Kvinde kastanje
Unger Star Unisex Converse Sko Produkt håndlavet All Tg41 Med Bqpw0U