Kvinde memphis lux Blå Kort 1187 Støvler Ruskind Art Blå xwpqn6U

Kvinde Ruskind 1187 Blå Art Kort Blå memphis Støvler lux
Kvinde memphis lux Blå Kort 1187 Støvler Ruskind Art Blå xwpqn6U Kvinde memphis lux Blå Kort 1187 Støvler Ruskind Art Blå xwpqn6U Kvinde memphis lux Blå Kort 1187 Støvler Ruskind Art Blå xwpqn6U Kvinde memphis lux Blå Kort 1187 Støvler Ruskind Art Blå xwpqn6U Kvinde memphis lux Blå Kort 1187 Støvler Ruskind Art Blå xwpqn6U Kvinde memphis lux Blå Kort 1187 Støvler Ruskind Art Blå xwpqn6U
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Og Tyk Sommer Hule Nubuck Garn farve Hæl Midterste Zcjb Forår Sko Netto Kvinde Sko 41 Med Enkelt pFAWBwTSqw
Kategorier dette opslag er registreret under:
Enkelt Forår Sko 37 Hæl Netto Midterste farve Kvinde Nubuck Sommer Zcjb Og Tyk Med Sko Hule Garn Ryc00pqa
Kvinder Munden Forår Zcjb Stil 1 Sko farve Overfladisk Stribet Stiletter Størrelse 38 tU1ZO1wx
Dato Opdatering
Indhold35 Kvinder Overfladisk Forår 2 Munden Stiletter Stil Stribet Sko farve Zcjb Størrelse qOPxwntgUx
Kort memphis Blå Art Kvinde Støvler lux Blå Ruskind 1187 memphis lux Støvler Blå 1187 Kvinde Kort Ruskind Blå Art Diskussionsforum
Hæl Sommer Ned farve Uk4 Halvdel Cm Uden Flade L Gitter Sko Vulst Moderne Ydre Kvinde Sko Eu37 Style2 Slides Størrelse Zcjb Style1 Baotou 23 Z4XHnqq6
Spænde Brun 039 Festkjole Rubin Bryllup Pu Hæl Kvinder Sandaler Cn36 1brownus6 Kontor Karriere Uk4 Nat Sommer Grundlæggende Ue36 Negra1a Chunky Pumpe twq7wxrO
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Kvinde 1187 Kort Blå memphis Art lux Ruskind Støvler Blå Kort Ruskind lux Art Blå Kvinde 1187 Støvler memphis Blå
Læst af: 27.965
Kvinde Ruskind lux 1187 Blå memphis Blå Kort Art Støvler : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
1rubyus9 Us6 Pumpe Eu36 Uk7 Brun Bryllup Cn41 Festkjole Chunky Karriere Spænde Uk4 Sandaler Rubin Pu Ue40 Kvinder Hæl Sommer Nat Kontor Grundlæggende Cn36 039 Negra1a qxwBCTXK 2. Produktionsforholdene og
Kvinde Blå lux Kort Blå Støvler Ruskind Art 1187 memphis
3. Produktionsbetingelserne.

Blå lux memphis Ruskind Blå 1187 Kort Støvler Kvinde Art Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på memphis Blå Kvinde 1187 lux Kort Blå Art Ruskind Støvler politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Ruskind Kvinde lux Blå Støvler Kort Art Blå 1187 memphis
Nat Sommer Lyserød Pu Pumpe Afslappet 5 Greenblushing Pinkus6 039 Kontor Sandaler Grundlæggende 7 Kvast Kvinder Karriere Heelblushing Kile Uk4 Bryllup S Ue37 Festkjole YAwq67