Bryllup S Heelblushing Ue37 Kjole Cn36 039 Us6 Laklæder Grundlæggende Kvinder Uk4 Chunky 5 Krystal Pumpe Cn37 Uk4 5 Greenblushing Sommer 5 Pinkus6 7 Spænde Pink Sandaler Eu36 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Spænde Heelblushing Kvinder Sommer 039 Uk4 Krystal Cn36 Pink Grundlæggende Chunky 5 Laklæder Pinkus6 Eu36 7 5 Sandaler Pumpe S Uk4 Cn37 Greenblushing Kjole Us6 Bryllup 5 Ue37 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Spænde Cn36 Krystal Eu36 Us6 Pumpe 039 Sommer Uk4 Sandaler Heelblushing Pink Chunky S Uk4 Ue37 Kvinder Greenblushing 7 Laklæder 5 Cn37 5 5 Bryllup Kjole Grundlæggende Pinkus6 integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Pinkus6 Chunky Greenblushing 5 Uk4 Cn36 Pumpe Kjole S Grundlæggende 039 Sommer Bryllup Eu36 Heelblushing 5 Cn37 Kvinder Laklæder 7 5 Pink Sandaler Spænde Ue37 Krystal Uk4 Us6
2 3 Norvan Dragonfruit Arc'teryx Ld 40 Poseidon Eur W 0v4w0zSqY