4pantalla Negro4a Stilethæl Afslappet Cn36 Pu Karriere Cn34 Uk3 Ue35 Us6 Sølv Del Kvinder Guld Spænde Kontor Uk4 Farvedisplay Hæl Nye Sandaler Eu36 S Nat 039 Sommer Colorus5 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Nat Uk3 Sommer Kontor Cn34 Cn36 Nye Del Stilethæl 039 Guld S Eu36 Colorus5 Uk4 4pantalla Ue35 Karriere Kvinder Pu Hæl Spænde Sølv Farvedisplay Afslappet Negro4a Us6 Sandaler undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Kvinder Hæl Sommer Kontor Colorus5 039 Afslappet 4pantalla Sandaler S Sølv Nat Spænde Nye Uk4 Stilethæl Negro4a Cn36 Pu Cn34 Eu36 Ue35 Farvedisplay Guld Us6 Uk3 Karriere Del integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Nye Eu36 Karriere Sandaler Del Nat Negro4a Sølv Ue35 Cn34 Guld S Hæl Sommer Kontor Stilethæl Farvedisplay Cn36 Uk4 039 Uk3 Us6 Pu Spænde 4pantalla Colorus5 Afslappet Kvinder
Maling Haver Navy Sort P100470u Zapatillas 1qd1Tw