Cn34 Pu Ue35 Nye Hæl Us5 S Colorus5 Uk3 039 Karriere Kontor Afslappet Guld Kvinder Stilethæl Eu35 Farvedisplay 4pantalla Sommer Del Sandaler Nat Sølv Negro4a Spænde I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Us5 Nye Nat Ue35 Sommer Del Colorus5 Afslappet 039 Uk3 Eu35 Kvinder Cn34 Guld Stilethæl Negro4a Sandaler S Sølv Spænde Pu Hæl Karriere Farvedisplay 4pantalla Kontor undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Colorus5 Guld Cn34 Del Ue35 Kvinder Sandaler Sølv Spænde Us5 Sommer Hæl Pu Farvedisplay S Eu35 Uk3 4pantalla 039 Nat Kontor Karriere Negro4a Nye Afslappet Stilethæl integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Us5 Del Sommer Cn34 Farvedisplay Hæl 039 Nat Spænde Nye Pu 4pantalla Sandaler Afslappet S Karriere Eu35 Kontor Sølv Kvinder Ue35 Guld Uk3 Negro4a Stilethæl Colorus5
Transparenter Sort Høj Sandaler Tå farve Hæl Tyk 36 Åben Zcjb Sort Kvinder Europæisk Størrelse Sommer Stil 7SqwtXpx4