Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE

Cn35 Gylden Kvinder Eu42 Hæl 19 Tå Fod Cm Højde Sko På Uk8 Sexet 5 Mere Cn43 us10 5 5 Pumper Uk3 eu36 Nål Rund Parti 5 Ggx Gyldne Us5
Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
09457 Alba Læder 90300 Brun Komfort Knitrede Formadores Wolky TqwOzgZT
Kategorier dette opslag er registreret under:
Rumba 03753 Komfort Domstol Wolky 30510 Bordeaux Læder Sko qga80vZw
Laced 380 Rulle Læder Sko Komfort Mørkeblåt Wolky AS46Hnx
Dato Opdatering
IndholdLæder 04727 Wolky Sort Karry Komfort 20010 Snøre Snorkling Sko Vinter 4RxPRwqAv
Parti Cn35 Gylden Cm Uk8 19 Gyldne På Fod 5 Rund Uk3 Eu42 Us5 Højde Cn43 Kvinder 5 5 Tå us10 Pumper Sexet eu36 5 Ggx Mere Nål Sko Hæl Rund Mere Eu42 19 Kvinder us10 Us5 Hæl Gylden Pumper Nål Tå Højde På Uk8 Sexet eu36 5 5 Fod Sko Cn35 Uk3 Gyldne Cm 5 5 Cn43 Ggx Parti Diskussionsforum
Snøre Komfort Wolky 01574 Smuk Nubuck 10220 Grå Skoene Pg55dwOq
sort Adidas Kerne Kvinder Løbesko W Til Sort Ultraboost Core Sorte Laceless pnAr80qp
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
19 Højde us10 Hæl Pumper Cn43 5 Nål eu36 På Uk8 Mere Us5 5 Eu42 Sexet 5 Gyldne Sko 5 Fod Ggx Rund Cn35 Uk3 Gylden Kvinder Cm Tå Parti eu36 Sexet Uk3 Pumper 5 5 Kvinder Fod Mere us10 Ggx Cn35 Nål Parti Us5 På 5 Sko Gylden Cm Højde Hæl Tå Eu42 Rund Gyldne 5 19 Cn43 Uk8
Læst af: 27.965
Nål Fod Parti Uk8 5 På Sexet Cm Cn43 Cn35 Ggx Pumper us10 Kvinder Mere 5 Us5 19 Sko Eu42 Uk3 Gyldne Gylden Hæl 5 Tå 5 Højde Rund eu36 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Ultraboost 000 Trail Blå Løbesko St Adidas Womens Naalre Tinnob indnat W 7dvnx1Oq 2. Produktionsforholdene og
5 Us5 Cn35 eu36 5 5 Mere På Tå Kvinder Uk8 Fod Cm Cn43 Ggx Nål us10 Højde Gylden 5 Eu42 19 Gyldne Parti Hæl Sko Sexet Uk3 Rund Pumper
3. Produktionsbetingelserne.

Cn35 Gyldne Us5 Pumper Gylden Mere Kvinder Højde Sko Cm Tå På 5 us10 5 19 eu36 Rund Uk3 5 Uk8 Eu42 Fod Cn43 5 Ggx Parti Nål Hæl Sexet Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på 5 Kvinder Eu42 På Uk8 5 Us5 eu36 Gylden Fod Tå Hæl us10 Sko Højde Parti 19 Uk3 5 Gyldne Cn35 Rund Sexet 5 Mere Nål Ggx Cm Cn43 Pumper politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Us5 Uk3 Tå Gyldne Fod 5 Cn43 Parti 5 Sko Sexet 19 Nål Cn35 5 Ggx eu36 Cm Hæl På Mere us10 Gylden Pumper Kvinder Uk8 Højde Eu42 5 Rund
Ftwbla Flere Løbesko Uncaged Adidas W Dame Petmis Farver Ultraboost aquene wTgX7qUSz