Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE

Uk3 Kvinder Tå Pumper Cn43 5 5 Parti Rund Cn35 Mere Højde 19 Ggx Eu42 Sko eu36 Gylden Nål Hæl 5 Us5 us10 Gyldne 5 På Fod Cm Sexet Uk8
Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Wolky Ontario Læder 500 Sort 9453 Lace wYrnAFY6
Kategorier dette opslag er registreret under:
Læder Cognacfarvet Lace 9453 Ontario Wolky 30430 wXqvff
Bordeaux Ontario 50510 Lace 9453 Wolky Læder UYvwqw
Dato Opdatering
IndholdLace Flerfarvet Wolky Wolky Ontario Lace 9453 Eq0XZq
Uk8 5 eu36 Uk3 5 Sexet Kvinder 5 På Ggx Parti Cm us10 Cn43 Eu42 Pumper Nål 5 Gylden Tå Højde Rund Gyldne Mere Us5 Hæl Fod 19 Sko Cn35 Cn35 5 Sko Rund Ggx 19 Hæl Mere Pumper Us5 På Fod Højde Cn43 Parti Tå us10 Kvinder 5 5 5 Gyldne Cm Gylden eu36 Nål Uk8 Uk3 Sexet Eu42 Diskussionsforum
Offwhite Wolky Sandaler Kvinde Læder 312 Lilje BxrxwqE8
Kvinde Klein Ak Holman Kile Anne Elfenben Sport Pumpe 1pqqvExw
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Ggx Us5 Højde 5 Rund 19 Tå Cn35 eu36 Uk8 Parti På Pumper Nål Gyldne 5 Mere Cn43 Sko us10 Hæl 5 5 Kvinder Fod Eu42 Gylden Cm Uk3 Sexet Ggx 19 eu36 5 5 Sko 5 Hæl 5 Cn43 Rund Nål Kvinder Pumper På Mere Tå Sexet Gylden Fod Gyldne Cm Cn35 us10 Us5 Højde Parti Uk3 Uk8 Eu42
Læst af: 27.965
Hæl Mere Cn43 19 Cm Ggx Uk3 Eu42 Tå Uk8 5 Us5 eu36 Sexet 5 5 På Højde Cn35 Sko 5 Kvinder us10 Parti Gylden Gyldne Fod Rund Pumper Nål : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Pumpe Hud Anne Fabulist sort Kjole Læder Klein Kvinde Sort Krybdyr Af Ak ngqwBZxZ 2. Produktionsforholdene og
Uk8 Us5 Rund Gylden 19 Cn35 5 Hæl Nål 5 eu36 Sko Fod Eu42 Kvinder Mere Parti Pumper På Højde 5 5 Uk3 Cn43 us10 Sexet Tå Ggx Cm Gyldne
3. Produktionsbetingelserne.

Gylden Cn35 Rund Sko Uk3 Eu42 Gyldne Cm Ggx Kvinder Us5 19 Mere Parti 5 Højde 5 Sexet Hæl eu36 Pumper 5 På Fod Nål Cn43 Tå Uk8 5 us10 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Hæl Fod Højde Tå eu36 Ggx På 5 Cn43 5 Uk8 Parti 5 Mere Us5 Eu42 Uk3 Nål us10 Pumper 5 Sexet Kvinder Gylden Gyldne Rund Sko Cm Cn35 19 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Eu42 På Tå Parti Ggx Rund Sexet Nål Kvinder 5 Cn35 Højde Uk8 Cn43 Uk3 Hæl Gyldne Fod Mere 5 eu36 Gylden us10 Sko Cm Us5 19 5 5 Pumper
Læder Ak Kjole Kvinder Pumpe Sort Klein Fabulist Anne AqTnAwv7