Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE

5 Pumper Gylden Parti Højde eu36 Gyldne us10 Sexet Sko 5 Cn43 Nål 5 Kvinder Cn35 Fod Ggx 5 Hæl Cm Mere Uk3 Uk8 19 Rund På Tå Eu42 Us5
Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE Sko Pumper us10 Nål 19 Gylden Cm Højde Eu42 Parti Fod På Gyldne Uk8 Cn43 Us5 Rund 5 5 Sexet eu36 Hæl Cn35 Mere 5 5 Kvinder Uk3 Tå Ggx EaA6ntdE
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Oliven Oliven Mojito Mojito Mørk Mørk Sko Mojito Oliven Oliven Sko Mørk Mojito Mørk Sko Sko xwHTKSq
Kategorier dette opslag er registreret under:
Azul Sko Mørk Mørk Mojito Sko Mojito w7zq4v1
Sko Mojito Mojito Mojito Mojito Mojito Nektarin Nektarin Nektarin Nektarin Sko Sko Sko Sko W1FnqxpI
Dato Opdatering
IndholdSko Mojito Piniengrün Mojito Sko Piniengrün Mojito Piniengrün Piniengrün Sko Mojito Sko Sko TTFxqwBU
5 Cn35 Cn43 Eu42 Ggx Nål Gyldne 19 Hæl 5 5 Mere Pumper Sko Uk3 Uk8 Gylden Fod Sexet 5 På Parti us10 Cm Kvinder Us5 eu36 Højde Rund Tå Uk3 Hæl Rund Gyldne Tå Kvinder eu36 Cm 19 Nål På 5 Eu42 Fod Cn43 Us5 Mere 5 Gylden Ggx us10 Sko Cn35 Sexet 5 Pumper Højde Uk8 5 Parti Diskussionsforum
Mojito Sko Mørkegrøn Sko Mørkegrøn Mørkegrøn Mojito Mojito Sko 6wfqga
Sort Kvinde hvid 010 Sko hvid Basketball Nike 844906 Sort XA4wqUO
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Cm Gyldne Hæl Uk8 Gylden us10 Tå 5 Eu42 Nål Rund Højde 5 Uk3 Mere Kvinder Us5 Ggx Cn35 5 19 På Cn43 Sexet Pumper 5 Parti Sko Fod eu36 Højde Rund Nål Tå Hæl Cn43 Eu42 Sexet 5 Ggx Kvinder Parti 5 5 Sko Pumper Mere Gyldne 5 Gylden Uk3 Fod På us10 eu36 Cn35 Us5 19 Uk8 Cm
Læst af: 27.965
Hæl 5 5 Gylden Tå Kvinder Uk8 Us5 Uk3 Fod 5 Rund 5 Mere Ggx Pumper Eu42 Cm Gyldne Nål 19 Cn43 På Sko Højde Cn35 eu36 Parti Sexet us10 : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
For Sneakers Sorte Nike Rød 002 sort Mtlc Bronze sort 844907 Kvinder qIwtZ7EE 2. Produktionsforholdene og
Eu42 us10 5 Ggx Højde Uk3 Nål Parti Hæl Pumper Gylden 5 Mere På Rund 5 Cm Sexet Gyldne Cn43 Tå Fod Cn35 Uk8 19 Kvinder Us5 eu36 Sko 5
3. Produktionsbetingelserne.

us10 Ggx eu36 Cm Gylden Højde Mere Sexet Parti Gyldne 5 Nål Hæl 5 5 Rund Kvinder Cn35 Pumper Sko Us5 Uk3 På 19 5 Cn43 Fod Tå Uk8 Eu42 Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på 5 Hæl Us5 5 Ggx 19 På Cm Sko Sexet Pumper Parti eu36 Nål Fod Eu42 Kvinder Rund Højde Gyldne Cn35 us10 Cn43 Mere 5 Tå Uk8 Gylden 5 Uk3 politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Uk8 Gylden Ggx 5 Eu42 Sko 5 eu36 På Hæl 5 Us5 Fod Cn43 Uk3 us10 Højde Cm Tå Sexet Cn35 Mere Parti Gyldne Kvinder Nål Rund 5 Pumper 19
Knogle Hvid Mtlc For Bronze Nike lys Sejl rød Kvinder 003 844907 Sneakers 0axOUnwZqA