Racer Unisex Flyknit 300 Grøn Nike Damp Palme Voksne Sneakers pd4Tnq

Grøn 300 Sneakers Palme Damp Flyknit Unisex Nike Voksne Racer
Racer Unisex Flyknit 300 Grøn Nike Damp Palme Voksne Sneakers pd4Tnq Racer Unisex Flyknit 300 Grøn Nike Damp Palme Voksne Sneakers pd4Tnq Racer Unisex Flyknit 300 Grøn Nike Damp Palme Voksne Sneakers pd4Tnq Racer Unisex Flyknit 300 Grøn Nike Damp Palme Voksne Sneakers pd4Tnq Racer Unisex Flyknit 300 Grøn Nike Damp Palme Voksne Sneakers pd4Tnq
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Biker Med l Xie Damer Højhælede Stropper Høje Stilarter Matsort Hyggelig Vinter Cs009 Støvler Støvler Til 43 sort Fetish Kvinder Og Kvinder Ballerinaer Lange HHqP6
Kategorier dette opslag er registreret under:
Kvinder Xie Ballerinaer Matsort Fetish 38 Til Stropper Damer Og Stilarter Højhælede Hyggelig Biker Med l Vinter Lange Høje sort Støvler Cs009 Støvler Kvinder pxprO0
Stilarter Damer Ballerinaer Til l Cs005 Fetish Højhælede Støvler Lange 43 40 Støvler Xie Biker Vinter Kvinder Høje Hyggelig Kvinder Strappy qF8zqx
Dato Opdatering
IndholdHøjhælede Stilarter Cs032 Vinter Til Kvinder Strappy Støvler Xie Ballerinaer Støvler Biker 37 Lange Hyggelig Damer Høje Kvinder Fetish l qn081nZv
300 Grøn Flyknit Sneakers Palme Nike Unisex Voksne Racer Damp Palme Unisex Voksne Nike Sneakers Grøn 300 Racer Flyknit Damp Diskussionsforum
Xie 37 Ballerinaer Damer Lange 39 Højhælede Fetish Høje Støvler Vinter Til Hyggelig Stilarter Cs032 Kvinder Støvler Kvinder Strappy Biker l UzwUqrXx
Orange Appelsin Adidas Stlt Kvinder klar Gym W Hvid r1 Til Pk Sko Nmd Orange Klar Sky wTqBO
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Damp 300 Nike Sneakers Racer Voksne Unisex Grøn Flyknit Palme 300 Unisex Damp Flyknit Racer Grøn Palme Voksne Sneakers Nike
Læst af: 27.965
Racer Voksne 300 Sneakers Palme Damp Flyknit Nike Unisex Grøn : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Hvide hvid Gymnastiksko Hvid W Sky Adidas Stlt Pk r1 Cloud Klar For Nmd Orange Kvinder qHxzYgX 2. Produktionsforholdene og
Nike Unisex Sneakers Flyknit Palme Racer Voksne Damp 300 Grøn
3. Produktionsbetingelserne.

Palme Voksne Racer Grøn Sneakers Unisex Flyknit Nike 300 Damp Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Palme Racer Flyknit 300 Nike Unisex Damp Grøn Sneakers Voksne politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Nike 300 Grøn Flyknit Racer Unisex Voksne Palme Sneakers Damp
Til Sko Primeknit Beige Stlt Nmd r1 Kvinder Adidas qpO4v6w