Greenblushing Uk4 Pinkus6 Pink Laklæder Cn37 Grundlæggende 7 5 Spænde Us9 Chunky Kvinder S 039 5 Krystal Cn41 Eu40 Heelblushing Uk7 Sandaler Pumpe Ue37 Bryllup 5 Sommer Kjole I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • 5 Eu40 Chunky Kjole Laklæder Pumpe 039 Sommer Pinkus6 7 Ue37 Kvinder Us9 Spænde Cn41 Grundlæggende Sandaler Uk4 Cn37 5 S Heelblushing Krystal Greenblushing Pink Uk7 Bryllup 5 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Kvinder Greenblushing Pink Laklæder 5 Eu40 Pinkus6 Cn41 Heelblushing Us9 Uk7 Bryllup Ue37 Krystal Chunky Cn37 Pumpe Sandaler Uk4 Spænde 5 Kjole Grundlæggende S 7 5 Sommer 039 integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Heelblushing Krystal Ue37 Spænde Laklæder Kvinder Greenblushing Pink Uk4 5 Sommer Grundlæggende 5 7 Pinkus6 Cn37 Sandaler Us9 Eu40 Bryllup Cn41 Chunky Pumpe S Kjole Uk7 039 5
Mephisto Mephisto Kvinde Sandaler Kvinde Rød Sandaler Kjole w4r40q