Pumpe Pinkwhiteus9 Ue40 Spænde 039 Kontor Rødme Kvinder Sandaler Pu S Chunky Festkjole Karriere Heellight Bryllup Blå Uk7 Nat Cn41 Sommer Grundlæggende I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Chunky Grundlæggende Cn41 Heellight S Blå Sommer Pu Rødme Uk7 Bryllup Pinkwhiteus9 Karriere Nat Sandaler 039 Ue40 Pumpe Kontor Festkjole Kvinder Spænde undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Nat Uk7 Rødme 039 Chunky Heellight Kvinder S Cn41 Bryllup Blå Spænde Festkjole Kontor Karriere Ue40 Sommer Pumpe Grundlæggende Sandaler Pu Pinkwhiteus9 integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Ue40 Kontor Karriere Grundlæggende Heellight Uk7 Sandaler Sommer S Blå Kvinder Bryllup Festkjole Rødme 039 Cn41 Chunky Nat Pinkwhiteus9 Pumpe Pu Spænde
Sko Forår Høje Sommer Mund Med Sorte Og Lædersko Hæle Metalspænde Pegede Overfladisk 36 Dhg IgqCwU1T