Uk5 Heelblushing Us7 Laklæder Pumpe S Cn37 5 5 Kvinder Eu38 Chunky Uk4 Grundlæggende Kjole 5 Sandaler Sommer Cn38 Pinkus6 Ue37 5 Krystal Pink 5 Greenblushing 7 Spænde 039 Bryllup I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • S 7 Cn37 Grundlæggende 039 Laklæder Sandaler Pumpe Eu38 Chunky Us7 Spænde Bryllup Greenblushing Heelblushing 5 Cn38 5 Krystal Uk4 Uk5 Sommer Kvinder 5 Kjole 5 5 Pinkus6 Pink Ue37 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Kvinder Bryllup Uk5 Greenblushing Grundlæggende Cn37 S Pinkus6 Chunky Pumpe 5 Heelblushing Sommer Eu38 Sandaler Us7 7 Pink Cn38 Kjole 039 5 Krystal Uk4 Spænde Ue37 5 5 5 Laklæder integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Kjole Uk4 Pink Sommer Cn38 Eu38 Kvinder Krystal 7 Uk5 Cn37 039 Chunky 5 Sandaler Laklæder 5 Us7 Spænde Grundlæggende 5 Greenblushing 5 Heelblushing Pinkus6 Ue37 S Pumpe Bryllup 5
Mund Kviksølv Kvinder Med Sko Elegante Lang Forretningsplatform Lav Moderne Dagen Hæle Lavvandede Kontor Og Pegede Slid Blå Komfortable Kat w7wnCAq5