cn43 Beigewhiteus10 Store Uk5 Hæl Sommer Nye Børn Gåture Uk8 Efterår 5 Bryllup Chunky Kontor Bicast Us6 5 Også 039 Unit 5 Hæle Pu Komfort Lace Kvinder Afslappet Karriere Eu38 S Ue42 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Bryllup Us6 Afslappet S Kontor Pu Også Lace 5 5 Kvinder Komfort Gåture 039 Beigewhiteus10 Uk8 Unit 5 Ue42 Efterår Bicast Hæl Chunky cn43 Hæle Sommer Uk5 Børn Nye Eu38 Store Karriere undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • cn43 Chunky Karriere 5 5 039 Beigewhiteus10 Hæl Bryllup Store Afslappet Uk5 Ue42 Gåture 5 Nye Sommer Kvinder Unit Eu38 Bicast Børn Uk8 Pu Lace Us6 Også Komfort Hæle S Kontor Efterår integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Unit Ue42 Børn Lace Karriere S Efterår 5 Kvinder Kontor Uk5 Hæl Chunky Uk8 Også cn43 Komfort Beigewhiteus10 Afslappet Bryllup Sommer Us6 039 Eu38 5 Hæle Nye Pu 5 Store Gåture Bicast
Pink Pink Én Fuchsia Syntetiske Kvinder Hoka Løbesko Hot Til wgO7qc0