Bryllup Eu38 Gåture Uk8 5 S Nye cn43 5 Efterår Kontor Uk5 Sommer Pu Unit Børn Komfort Store 5 Lace Ue42 Hæl Chunky Karriere Beigewhiteus10 Også Hæle 039 Kvinder Afslappet Bicast Us6 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Ue42 Kontor Bryllup Karriere 5 Eu38 Gåture Børn Afslappet 039 5 Sommer 5 cn43 Uk5 Også Bicast Us6 Kvinder Beigewhiteus10 Komfort S Unit Store Efterår Nye Hæl Lace Pu Chunky Hæle Uk8 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Hæle Gåture cn43 Uk5 S Us6 Hæl Lace Børn Ue42 5 Pu Nye Sommer Kontor 039 Beigewhiteus10 Chunky Karriere Kvinder Uk8 Unit 5 Afslappet Eu38 Komfort Bicast Store Også Efterår 5 Bryllup integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Store Også cn43 Us6 Efterår Komfort Bryllup Chunky Uk8 Unit Karriere Afslappet 039 Uk5 Eu38 Nye Lace 5 Kvinder S 5 Bicast Hæl Børn Sommer 5 Hæle Ue42 Gåture Pu Kontor Beigewhiteus10
Sd60443 Sølv Hjemmesko Tåre Kvinde Guardiani awgx70zng