Grundlæggende 5 Us8 Eu39 Cn35 5 Cn40 Pumpe Sommer Laklæder Heelblushing Spænde S Kvinder Kjole 039 Greenbeigeus5 Krystal Uk6 Bryllup Chunky 5 Uk3 5 Ue36 Sandaler Pink I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • S Sommer Uk3 Greenbeigeus5 Heelblushing Kjole Pink Krystal Uk6 5 5 039 Eu39 5 Pumpe 5 Cn35 Bryllup Spænde Sandaler Chunky Laklæder Ue36 Us8 Grundlæggende Cn40 Kvinder undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • 5 Greenbeigeus5 Kvinder Cn35 5 Laklæder Spænde 5 Pumpe 039 Krystal 5 Kjole Bryllup Uk6 Sommer Grundlæggende Chunky Uk3 Ue36 Cn40 S Pink Us8 Eu39 Heelblushing Sandaler integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Uk6 Us8 039 5 Sommer Kvinder Grundlæggende Spænde Laklæder 5 Kjole Pink 5 Chunky Heelblushing S Cn40 Cn35 Pumpe Greenbeigeus5 Ue36 Krystal Sandaler Eu39 Uk3 5 Bryllup
Sko Farver Felmini Forskellige Ægte Til Lædersko B153 Forelske Com Trumf Kvinder dwAvHxw