Afslappet Us11 Beigewhiteus10 Ue42 Sommer Karriere 5 Bicast Eu43 S Chunky 039 Komfort Lace Kontor Hæle 5 Cn45 Også unit Uk8 Efterår Bryllup Hæl Nye Kvinder 5 Pu Gåture Cn43 5 Uk9 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Us11 Eu43 Afslappet Sommer Chunky Også Uk8 5 Pu Komfort Lace Cn45 Karriere Bryllup Beigewhiteus10 Hæl Kvinder 5 Hæle Uk9 Kontor 5 039 Efterår Gåture Bicast Nye 5 S Ue42 unit Cn43 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Hæle Chunky Bicast Lace Beigewhiteus10 5 5 Cn45 5 Eu43 Pu Uk9 5 Ue42 Efterår Nye Komfort Kvinder Bryllup Sommer Gåture unit 039 Us11 Hæl Karriere Afslappet Cn43 Uk8 Også Kontor S integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
039 5 Gåture Us11 S Hæle 5 Uk8 Komfort Nye Også 5 Kontor Efterår Kvinder 5 Bryllup Chunky Afslappet Bicast Lace Sommer unit Cn43 Hæl Karriere Uk9 Pu Ue42 Eu43 Beigewhiteus10 Cn45
Ea7 Sneakers Kvinder Armani Sko Emporio Grå rqwrH7fxZ