5 5 Cn30 Gul Del Uk0 1ue36 Uk3 Læder 039 Afslappet Under Eu31 Kvinder S Chunky Grå Pumpe Inyellowus5 Sandaler Nubuck 5 Sommer 5 Hæl Us1 Spænde Grundlæggende Aftenkjole Sort Cn35 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Læder Chunky Uk3 Sandaler Spænde 5 Aftenkjole Hæl Inyellowus5 Sort Grundlæggende 5 Grå Nubuck Gul Cn35 039 S Kvinder Uk0 Eu31 Pumpe Del Cn30 Afslappet Sommer 5 5 Under Us1 1ue36 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Grundlæggende Del Sandaler Pumpe Afslappet Læder Chunky Gul 1ue36 Hæl Eu31 5 5 Uk0 5 Inyellowus5 039 Spænde Cn30 Uk3 Sommer Cn35 Nubuck Kvinder Under 5 Sort Us1 Grå S Aftenkjole integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Grå Pumpe Sort Uk3 5 5 Inyellowus5 S Del Eu31 Kvinder Nubuck Cn35 Cn30 Uk0 Under Grundlæggende Chunky Aftenkjole 5 Gul 1ue36 Afslappet 039 Sommer 5 Læder Hæl Sandaler Spænde Us1
Taylor Myschuck Myschuck Under Ankel Taylor Kvinde HECUqwpxp