Us8 Grøn 5 Tassel 5 er Støvler Til Støvler Afslappet Støvler Brun Ue36 Uk6 Ue39 Tå 5 Cn35 Runde 5 Spænde Vinter Grøn Damesko Uk3 Støvletter Wuyulunbi Us5 Mode Cn40 Tøj I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Til Spænde Wuyulunbi 5 Brun Grøn 5 er Støvler Uk6 Mode Cn35 Vinter Afslappet Støvler Runde Støvler 5 5 Støvletter Us5 Tøj Grøn Uk3 Ue36 Ue39 Cn40 Us8 Tassel Damesko Tå undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Grøn Ue36 Til Vinter Støvler Ue39 Støvler Støvletter er Tøj 5 Støvler Us8 Cn35 Uk3 5 Brun Tå Runde Grøn Uk6 Wuyulunbi Tassel 5 Spænde Us5 Damesko Afslappet Cn40 5 Mode integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
5 Tøj Støvler Runde Cn35 Støvletter Cn40 Ue36 Mode Grøn Us8 5 Støvler Afslappet Wuyulunbi er 5 Tå Ue39 Støvler Til Tassel Uk6 Grøn Brun Vinter Us5 Spænde Damesko Uk3 5
Vilde Sko 39 Pegede Hæle Tynd Lav Skosål Høje En Dididd ATYq461wq