Cn35 Uk6 5 Us5 er 5 Ue36 5 Mode Uk3 5 Brun Tøj Støvler Wuyulunbi Afslappet Tå Til Us8 Støvler Grøn Grøn Runde Damesko Vinter Cn40 Støvletter Ue39 Tassel Støvler Spænde I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Til 5 Støvler Damesko er Uk3 Us8 Afslappet Tøj Runde Ue36 Spænde Ue39 5 Wuyulunbi Tå Cn35 Uk6 Grøn 5 Us5 Tassel Støvler Mode Grøn Støvletter Brun 5 Vinter Støvler Cn40 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Til Afslappet Tøj Ue39 Spænde Runde Støvler Støvletter 5 Grøn Wuyulunbi Us8 Ue36 Uk6 Cn40 Grøn Damesko Støvler Uk3 5 5 Cn35 Tassel Mode Vinter Tå Støvler Us5 er Brun 5 integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
5 Ue39 Us8 Tå Tøj Spænde Støvletter Tassel Us5 Til Runde Grøn Uk3 Cn40 Vinter Damesko Brun Støvler Cn35 Mode Støvler Ue36 Støvler Uk6 Grøn 5 Wuyulunbi Afslappet 5 5 er
Rund Støvler Dame Tå Hæle Stilethæl Afslappet Udendørs Grå Citior 6qzI5I