Rubin Nat Kvinder Chunky Negra1a Festkjole 039 Grundlæggende Pu Sandaler Pumpe Kontor Cn41 1rubyus9 Eu36 Uk7 Karriere Brun Spænde Uk4 Sommer Hæl Us6 Bryllup Ue40 Cn36 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Spænde Kvinder Bryllup Festkjole Sommer Pu 039 Nat Hæl Eu36 Us6 Karriere Pumpe Uk4 Uk7 Sandaler Cn36 Rubin Grundlæggende Cn41 Kontor 1rubyus9 Brun Ue40 Negra1a Chunky undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Sandaler Cn36 Bryllup Kvinder Us6 Hæl Festkjole Brun Pu 1rubyus9 Uk7 Karriere Chunky Pumpe Uk4 Cn41 Kontor 039 Grundlæggende Negra1a Sommer Rubin Nat Ue40 Eu36 Spænde integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Chunky Sandaler Cn36 Grundlæggende Negra1a Us6 039 Bryllup Brun Uk4 Cn41 Spænde Kontor Rubin Sommer Hæl Pumpe Festkjole Nat 1rubyus9 Pu Kvinder Uk7 Ue40 Eu36 Karriere
Høje Sølv Kvinde For Peter tå Hæle is 610 Søer Pointmic Kaiser Lukket YETEH08qw