Cn36 Nat Kontor Sommer 1rubyus9 Cn41 Uk4 Eu36 Uk7 Spænde Brun 039 Pu Bryllup Pumpe Festkjole Chunky Karriere Sandaler Grundlæggende Rubin Negra1a Us6 Hæl Ue40 Kvinder I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Ue40 Spænde Negra1a Rubin Sommer Grundlæggende Brun Pumpe Sandaler Chunky Hæl 1rubyus9 Bryllup Cn36 Pu Us6 Eu36 Kontor Karriere Uk7 039 Kvinder Cn41 Festkjole Nat Uk4 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Spænde Hæl Uk7 Grundlæggende Negra1a 039 Uk4 Pumpe Rubin Sandaler Kontor Cn41 Cn36 Pu Karriere Chunky Ue40 Nat Kvinder Eu36 Sommer Brun Bryllup Festkjole Us6 1rubyus9 integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Us6 Pumpe Bryllup Nat Grundlæggende Karriere Festkjole Brun Hæl Spænde Sommer Rubin Kvinder Chunky 1rubyus9 Uk7 Uk4 Cn41 Eu36 Ue40 Pu 039 Sandaler Negra1a Kontor Cn36
21 25 Være Grå Støvler Militære grafit Naturligvis Kvinder 206 228 OtSwvBq