Pu Kontor Blackrubyus2 Chunky Uk1 Grundlæggende S Sommer Paillet Cn31 Nat Pumpe Festkjole Rubin Karriere 5 Us3 Uk1 Sandaler 5 Spænde Cn32 Bryllup Blå Kvinder Hæl Ue32 Eu33 5 039 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Ue32 Blå Kontor Sommer Pumpe Paillet 039 Nat Chunky 5 Karriere Rubin Cn31 Uk1 5 Cn32 Bryllup Eu33 Grundlæggende Spænde Uk1 Festkjole Pu Kvinder Blackrubyus2 Hæl S Sandaler Us3 5 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Festkjole 039 Chunky Uk1 Nat Blackrubyus2 Sommer Hæl Pu Sandaler Rubin S 5 Us3 Eu33 Cn32 Bryllup Blå Cn31 Uk1 Kvinder 5 Kontor Pumpe Spænde Ue32 Paillet 5 Karriere Grundlæggende integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Karriere Sommer Us3 Eu33 Grundlæggende Blå Pumpe Kvinder Hæl Pu Uk1 Nat Kontor Chunky Sandaler 5 Uk1 5 Blackrubyus2 Rubin Festkjole 039 Cn32 Ue32 5 Paillet Spænde Cn31 S Bryllup
Flade Mund Dhg Mode Sekunder Kombinerer Tip Farve Sko 35 Forår Lavvandede qwnHHXO8xI