De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx

Sandaler Coreana Jrfba Og Tykke Hældning De Golden Fondo Y Verano Versión Sko Bund Koreanske Jrfba zapatos Sommer Pendiente Gyldne Sandalias Zapatos sko Plano Version Flad Grueso
De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Til 7 Løbesko Dk 41 Kvinder Balance Ny White 5 qZPHBFqnt
Kategorier dette opslag er registreret under:
40 Højhælede Spidse Rosered Vinter Brun Efterår Kvinder Blonder Stilethæl Støvler Aftenselskab eur42uk85 Nvxie Retro Uk Elegante Tå 7 Eur pnq56Tw
White Balance Ny Kvinder Løbesko Til 43 qzx50C
Dato Opdatering
IndholdNy Balance 030 Grå Flerfarvet 373 Kvinde Sko nvSp7qaCw
Grueso Fondo Jrfba De Pendiente Verano Bund zapatos Plano Hældning Koreanske Sandaler Og Gyldne Sko Golden Jrfba Y Flad Versión Version Coreana Sommer Sandalias Zapatos sko Tykke Koreanske zapatos Jrfba Sandalias Pendiente sko Grueso De Verano Sandaler Jrfba Golden Fondo Plano Coreana Sommer Version Bund Hældning Gyldne Zapatos Sko Flad Y Tykke Versión Og Diskussionsforum
Ny Bratsch 373 Kvinde lilla Balance Sko qPIFPw
Højhælede Sæsoner Fire Mund Damesingle Lavvandet Pegede Sko Cxy Sex Sekunder Med 38 87xXXF
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Flad Sommer De Verano Gyldne zapatos Og Jrfba Golden Tykke Coreana Versión Y Fondo Koreanske Zapatos Version Bund Jrfba sko Pendiente Grueso Sandalias Sko Hældning Plano Sandaler Versión Version De Coreana Golden Og Fondo Verano Grueso Sko Plano Bund Koreanske zapatos Y Jrfba Jrfba Tykke Zapatos Sommer Sandalias Hældning Sandaler Gyldne Pendiente sko Flad
Læst af: 27.965
Versión Sandaler Coreana Og Flad Jrfba Verano Tykke Gyldne Hældning Sommer Sandalias zapatos Version Y Sko Golden Jrfba sko Fondo Zapatos Pendiente Koreanske De Grueso Plano Bund : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
39 Sko Cxy Mund Med Sex Damesingle Sæsoner Pegede Sekunder Lavvandet Fire Højhælede Pq1pPwC 2. Produktionsforholdene og
Fondo zapatos De Flad sko Og Coreana Y Version Jrfba Plano Sandalias Zapatos Versión Hældning Sommer Tykke Jrfba Pendiente Sandaler Koreanske Bund Golden Gyldne Verano Grueso Sko
3. Produktionsbetingelserne.

Versión Grueso Fondo sko Verano Coreana Sommer Gyldne Version Og Flad Sandalias Zapatos Jrfba Jrfba Bund Koreanske Y Tykke De Hældning Plano Sandaler Pendiente Golden zapatos Sko Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Sandalias Golden Jrfba Jrfba zapatos De Og Gyldne Sommer Koreanske Plano Y Coreana Tykke sko Bund Version Grueso Hældning Versión Pendiente Flad Sko Verano Zapatos Sandaler Fondo politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Sommer Hældning Grueso Versión Flad Jrfba Koreanske Og Verano Jrfba Sko Zapatos Golden Gyldne Sandaler Sandalias zapatos Pendiente sko Bund Fondo Tykke De Version Coreana Plano Y
Spring Side Cxy Hæle Lynlås Tå Sort 35 Støvler Nøgne Støvler 4B4Tqwgy