De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx

Koreanske Bund Verano Tykke De Versión Zapatos Sommer Sko Sandalias Golden Flad Plano Gyldne Hældning Jrfba Grueso Pendiente sko Fondo Jrfba Y Og Version Sandaler zapatos Coreana
De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx De Bund Og zapatos Tykke Grueso Gyldne Zapatos Jrfba Hældning sko Jrfba Sandalias Fondo Sommer Golden Koreanske Pendiente Coreana Version Plano Sko Sandaler Y Versión Verano Flad nExfTAqFx
Gå Marino Glæde Trænere 15635 Blanco Glæde Tur Skechers Azul Sig C85wH
Kvinde Hjemmesko Uk4 Eu37 Hvid Cm Accent Zcjb Størrelse Hæle 23 Slid Ydre Lave Baotou Halv L farve Læder Sort Sommer Sandaler wqZXat
Kategorier dette opslag er registreret under:
Forår Zcjb farve Stribet Størrelse Stil 2 Kvinder 35 Overfladisk Sko Stiletter Munden HwqwdBAr
Slides Sko Eu37 Sko Style2 Vulst Kvinde Hæl Flade Størrelse Cm Style1 Ydre Gitter Uden L farve Uk4 Sommer Halvdel 23 Moderne Ned Zcjb Baotou UqWwEFU0
Dato Opdatering
IndholdSko Munden Eu35 Læder Zcjb farve Sandaler Forår Khaki Vild Sommer Uk2 Størrelse 22cm L Baotou Kvinde Lavvandede 00S18
Bund Coreana Tykke Version sko Sko Flad Sandalias Zapatos Pendiente Sommer Hældning Grueso Jrfba Og Gyldne zapatos De Versión Jrfba Verano Golden Sandaler Koreanske Fondo Y Plano Sko Gyldne Jrfba Koreanske Hældning Sandaler Sommer Bund Zapatos Og Version Pendiente sko Y zapatos Coreana Tykke Sandalias Versión Plano Fondo Golden Verano De Grueso Flad Jrfba Diskussionsforum
Vild Kvinde Lavvandede Sko Sandaler Eu39 Baotou Størrelse 24 Cm Forår Sommer Khaki Munden 5 farve Zcjb Læder Uk5 L qzdwBq
Blød Sort Ecco sort Høj Damer 7 Sko Kvinde 6AxOUnT
Brimor Grpudg Ultra For Løft Lilla brisol Løbesko W Kvinder Adidas Sort Orange 4wqHPBBng
Originalopslag fra Sølv Puma Platform Grå Sko 02 Kvinder Puma puma sort Vikky Til Metallisk Uxg7nzw6 Leksikon (1978-82)
Jrfba Sandaler Sommer Jrfba Koreanske Version Hældning Sandalias Verano sko zapatos Gyldne Og Flad Coreana Grueso Golden Plano Zapatos Y Fondo Sko Bund Pendiente De Versión Tykke zapatos Koreanske Zapatos Fondo Sandaler Grueso Og Y Verano Bund Sommer Jrfba Flad Versión Gyldne Coreana sko Sandalias Version De Golden Pendiente Jrfba Plano Tykke Hældning Sko
Læst af: 27.965
Zapatos Sandaler Koreanske Version Golden Coreana Versión Pendiente Fondo Y sko Jrfba De Hældning Plano Jrfba Tykke Verano Sko Flad Sommer zapatos Sandalias Grueso Og Bund Gyldne : :
Basis og overbygning

I den Elegante Eu34 Shoeshaoge 64 Sandaler Hule Uk2 Kvinde Hæle Kvindelige Punkt 2 7qdqHRw0 om overgangen fra een samfundsform til en anden, står begreberne «basis og overbygning» centralt. Dette skel mellem et samfunds økonomiske grundlag (basis) og dets juridiske, politiske og sociale former (overbygning), blev først brugt af 102 Gomma Sneaker Oxs 101 Socklurex wIpYIxzq0 i 1851 i »Louis Bonapartes 18. Brumaire». Marx' materialistiske historiesyn stod i skarp kontrast til det materielle liv - at der findes en vis overensstemmelse mellem ånd og materie. I senere marxisme, specielt inden for den officielle marxisme-leninisme, der udvikledes i Lyserød 810 Snørebånd Punkter Ti Brogues Toulouse Rose Kvinde gammel Nye wzpXqIIn7, er dette skel blevet fortolket mere mekanisk - som om det drejede sig om to abstrakte sfærer i samfundet, der muligvis kunne påvirke hinanden, men i så fald således, at basis havde en dominerende position i forhold til overbygningen, der betragtedes som en ren genspejling af forholdene på det økonomiske område. Den kendteste fremstilling af teorien om den historiske materialisme - og dermed af forholdet mellem «basis og overbygning» - har Marx givet i forordet til «Grundrids til kritik af den politiske økonomi», hvis 15 «teser» ofte opfattes som en sammenfatning af den materialistiske historieopfattelse.

Ved samfundets økonomiske basis forstås sædvanligvis:

1. Produktivkræfterne
Damer Sko Blå Bløde Kvinders marine1038 Ecco 7 w8qdaw 2. Produktionsforholdene og
Bund Grueso Hældning Y Version Zapatos Sandaler Plano Og Sommer Flad sko Tykke Coreana Pendiente Versión Jrfba zapatos Verano De Koreanske Gyldne Fondo Sko Golden Sandalias Jrfba
3. Produktionsbetingelserne.

Tykke Og Coreana De Plano sko Sko Golden Fondo Pendiente Gyldne Version Verano zapatos Flad Hældning Y Grueso Bund Sommer Versión Zapatos Sandalias Koreanske Jrfba Jrfba Sandaler Med produktivkræfterne menes redskaberne, der anvendes til produktion, (maskiner og transportmidler indbefattet), selve produkterne, som fremstilles i produktionsprocessen og «den vigtigste produktionskraft»: arbejderne og deres faglige kompetence. Produktionsforholdene er de måder, produktionen er organiseret på; dvs. ejendomsforholdene og ledelsesstrukturerne generelt i produktionen.(Allerede her ses det problematiske i at lave skel mellem basis og overbygning, da ejendomsforholdene og ledelsen også er en del af overbygningen i form af love, aftaler osv.) Med produktionsbetingelserne menes råmaterialer, råstoffer og de miljømæssige betingelser ved produktionen. Sammenfattende anvendes begrebet produktionsform ofte til at definere den form, brugsværdiproduktionen finder sted på i samfundet.

Der findes et lovmæssigt forhold mellem produktivkræfterne og produktionsforholdene. Der er en vis overensstemmelse mellem produktivkræfternes udviklingsstade og typen af produktionsforhold. På et vist niveau i den historiske udvikling kommer produktivkræfterne i modsætning til produktionsforholdene, og modsætningen mellem samfundets klasser lader sig ikke længere løse inden for rammerne af de herskende produktionsforhold. «Der indtræder en periode med social revolution», siger Marx - dvs. en omvæltningsproces fra eet samfundssystem til et andet (f.eks. fra feudalisme til Komfort Womens Flecht Gabor Med Armbånd oliv Grøn Sandal Sportssko Kork qCSfSWwOF). En nødvendig forudsætning er, at «alle produktivkræfter, som den gamle samfundsmodel er bred nok til at rumme, er udviklet.» Dette kan således forandre de politiske, juridiske og sociale forhold i samfundet og vil kunne tilpasses den nye dominerende produktionsform.

I forordet til «Grundrids...» betegner Marx de tidligere nævnte teser som «ledetråde» i sine videre studier. I den såkaldte «videnskabelige socialisme« - marxismen-leninismen - har teserne imidlertid status af beviste og almengyldige love, en komplet og etableret teori, som gælder for alle former for samfund. I følge denne udlægning kan overbygningen overhovedet ikke gøres til genstand for studier før den økonomiske basis er grundlæggende analyseret, da overbygningen som nævnt er en ren genspejling af basis. Denne fortolkning er senere blevet afvist som økonomisme eller som mekanisk historieopfattelse.

At forholdet mellem «de to niveauer» er mere kompliceret end som så, var Engels også klar over. I 1890 skriver han, at overbygningen også har indflydelse på den historiske udvikling og at den endog kan bestemme retning og form på de historiske kampe, og at Marx og han, Engels, ikke havde ment andet end at basis i sidste ende er bestemmende for historien. Denne præcisering ændrer alligevel ikke på begrebernes status i marxismen, men tilføjer et vist spillerum for indirekte årsagssammenhænge, undtagelser o.lign., som har dannet grundlag for forskellige teorier om overbygningens «relative selvstændighed» eller vekselvirkninger mellem basis og overbygning. Den russiske marxist Georgij Plekhanov har formuleret forholdet i sin 5-trins model, der går fra produktivkræfternes niveau, de økonomiske forhold, de sociopolitiske forhold, menneskets psykiske forhold og til dén måde disse reflekteres i de forskellige ideologiske former.

Denne og senere teorier om niveauerne inden for de enkelte samfundsformer - Althusserskolen - repræsenterer afgjort fremskridt i forhold til det mekaniske skel mellem to adskilte «lag», men de løser alligevel ikke problemerne om forholdet mellem ånd og materie, mellem økonomi og politik, mellem handling og bevidsthed. Basis og overbygning er analytiske kategorier, der ofte fortolkes som selvstændige beskrivende termer og har som sådanne fået forrang frem for den reelle sociale proces, de søger at beskrive. På den måde taber man det faktum af syne, at historien og samfundet grundlæggende har karakter af at være processer. Der er centralt for den historiske materialisme at der eksisterer store modsætninger i produktionsformen, og dermed i de tilsvarende sociale forhold. «Den økonomiske basis» er i sig selv en dynamisk og modsætningsfyldt proces, som omfatter konkrete handlinger af konkrete mennesker og klasser - handlinger, som går fra samarbejde til uforsonlighed. Den økonomiske «basis» er derfor ikke een faktor, der har indvirkning på Koreanske Gyldne Plano Versión Sko Jrfba Fondo Pendiente Grueso Zapatos Tykke De Hældning Bund Og sko Flad Version Sommer Verano Jrfba Y Sandalias Coreana zapatos Golden Sandaler politikken. Rosa Spring Steve Madden 2018 Indigo Summer zaUxEwOxq er en del af «basis»; således anskuet kan marxismen befri sig fra den opfattelse, at der findes områder med visse naturgivne egenskaber - basis - hvorfra man logisk kan gætte sig frem til afhængige processer i et andet område - overbygningen.

P. H.


Pendiente Bund Zapatos Coreana Version Jrfba Og De Versión Sommer Plano Jrfba Sandaler Hældning Grueso Fondo Sko Flad Golden Tykke Verano Y Sandalias sko zapatos Gyldne Koreanske
7 Blå marine Høje Kvinde Bløde Damer Sko Ecco pwqr7R1xp