unit S 5 Også Beigewhiteus10 Kvinder Eu38 Lace 5 Komfort Cn43 Uk5 Gåture Efterår Hæle Cn38 Bicast Pu Afslappet Kontor 039 Sommer Chunky Hæl Ue42 Karriere 5 Nye 5 Uk8 Bryllup Us7 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Cn43 Komfort Hæl 5 Ue42 Kontor Sommer Cn38 Nye Hæle Chunky Uk5 5 Lace Beigewhiteus10 Afslappet S Uk8 5 Også Efterår Eu38 Pu Karriere Gåture 039 Us7 5 Bryllup Kvinder unit Bicast undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Pu 5 Efterår Chunky 039 Beigewhiteus10 Bryllup 5 Gåture Komfort Ue42 Også 5 Lace Cn38 Cn43 Sommer 5 Kvinder Karriere Bicast S Hæl Kontor Uk5 Nye Hæle Us7 Afslappet Eu38 unit Uk8 integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Hæl Sommer unit Hæle Chunky Nye Afslappet Komfort Lace Eu38 Gåture Uk5 Ue42 Uk8 5 Karriere Beigewhiteus10 Us7 5 Kvinder 5 039 Cn43 Kontor Også Cn38 Bicast Pu Bryllup 5 Efterår S
marine Støvler Form Blå M Ecco 35 Kvinders xZ0vwTF06q