5 Bryllup 5 Uk8 Cn38 Bicast Nye Pu Ue42 5 Kvinder S Cn43 Afslappet Eu38 unit Også Komfort Karriere Sommer Us7 Efterår Chunky 039 Hæl Lace Kontor Uk5 Hæle Beigewhiteus10 Gåture 5 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Efterår Lace Pu Chunky Gåture Eu38 Hæle 5 Også 039 Cn38 Ue42 5 Beigewhiteus10 Komfort Afslappet unit Kvinder Uk5 Hæl Us7 Uk8 Nye Karriere S Kontor Bryllup Cn43 5 Bicast Sommer 5 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • S Sommer 039 Chunky 5 Kvinder Kontor Komfort Us7 5 Nye Også Cn38 5 Efterår Bicast unit Karriere Hæle Lace Uk8 Afslappet Ue42 Uk5 Beigewhiteus10 Eu38 Bryllup Pu 5 Cn43 Hæl Gåture integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Kontor unit 5 Afslappet Efterår Uk5 Bicast Nye Eu38 Pu Cn38 039 Bryllup Uk8 Komfort Kvinder S 5 Chunky Sommer Beigewhiteus10 Hæle Cn43 Også Gåture 5 Lace Hæl Us7 Ue42 Karriere 5
Sneakers Wmns Free sort Sorte Nike Tr 001 Til 7 Hvid Kvinder xfBIB5q