Støvler 5 Runde Wuyulunbi Spænde Ue39 Grøn Damesko Us8 Vinter Casual 5 Støvler Brun Til Beklædning Tassel er Us6 Cn36 Grøn Mode Tå Cn40 Støvler Uk4 Ue36 Støvletter Uk6 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Spænde Støvler Damesko Uk4 Støvler Støvletter Runde Grøn Brun Grøn Til Cn36 Us6 Tassel Casual 5 Ue36 Us8 5 Beklædning Støvler Wuyulunbi er Tå Uk6 Vinter Mode Ue39 Cn40 undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • Brun Wuyulunbi Damesko er Støvler Cn36 Grøn Tassel Uk6 Tå Støvler Us8 Ue39 Til Us6 Casual Grøn Cn40 Runde Ue36 5 Uk4 Støvler Beklædning Støvletter 5 Mode Spænde Vinter integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
Brun Uk4 Til Runde Tå Casual Støvletter Mode Spænde Støvler Beklædning er Støvler Ue39 Tassel Grøn Cn36 Damesko Wuyulunbi Støvler Uk6 Vinter Us8 Us6 Cn40 5 Grøn Ue36 5
Red Gummi Metal Abrasión Zapatos Xiaogang 38 rød Mujeres Hvid Sæsoner Hcuatro H Temporadas rojo Kvinder Tyk Hcuatro Hueco Black Xiaogang Blanco Caucho Grueso Hæle Puntiagudo Talón H 38 Metal Hule Spidse Netværk Negro Slid AAr4qRPwB