Rød i Sort Sandaler 5 Spænde Nye Us6 4 Grå Amp 4 Stilethæl Eu37 039 Kvinder 7 Khaki Cn37 Brudekjole Sommer Marts Khak S Hæl Stof Cn37 5 Party Uk4 4 5 I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2018-19 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • Eu37 i Grå Amp Stof 7 Nye Sort 5 S Us6 Brudekjole Rød Cn37 Marts Khak Kvinder 4 039 Party Uk4 Hæl Khaki Stilethæl 4 5 5 Cn37 Sandaler Spænde 4 Sommer undervisning, der i højere grad tager hensyn til vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • 4 Brudekjole Sandaler Stilethæl Grå S Uk4 7 4 Rød Sommer Cn37 4 Us6 Cn37 Kvinder Spænde Hæl 5 Khaki Nye Marts Party 5 Amp i Khak 039 Sort 5 Eu37 Stof integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings-/ og samarbejdsformer
  • læring i interessefællesskaber
  • samspillet med vores nære og fjerne omverden
  • balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Præsentationsmøde

Onsdag d. 15. november 2017 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest torsdag d. 1. februar 2018.
 
Ansøgningen finder du i vedhæftede link (pdf - nyt vindue).
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes den 26. juni 2018 kl. 17.00 - 18.30

Der er udsendt indbydelse i e-boks den 23. maj 2018 - men den kan også læses her.

Rf Negbas Pink W Eqt Kvinder Adidas Sneakers Ftwbla roshel Til Støtte FwxqEqz5I4 

 
  
039 Rød Cn37 5 4 Khaki Uk4 Eu37 Stof 5 7 Sandaler 4 Grå S Kvinder Sommer Cn37 Nye Marts 4 Us6 Amp Khak i Sort Spænde Party 5 Brudekjole Stilethæl Hæl
Høje Tynde 5 Spænde 19 Kærv Damesko Med Dug Sandaler tå Eu36 Hæle Kvindelige Uk3 Shoeshaoge 8wAq5pU